Taller d’Equitat Menstrual a l’IE Daniel Mangrané

Avui, 23 de febrer, s’està realitzant un taller d’Equitat Menstrual a l’Institut Escola Daniel Mangrané de Jesús.

El taller l’imparteixen Sonia Ponce, infermera territorial de Salut i Escola de les Terres de l’Ebre, Miriam Pérez, infermera de Salut i Escola que té assignada el centre educatiu, Meritxell Nos Valldepèrez, matrona.

Aquesta intervenció educativa té com a finalitat garantir l’equitat menstrual a totes les dones i persones que menstruen. Per fer-ho, es desenvolupen diverses actuacions dirigides a la població jove que està cursant tercer d’ESO als centres educatius d’arreu de Catalunya.

Aquesta línia estratègica, en relació amb la població jove, es planteja des d’una triple perspectiva:

  1. Facilitar un espai d’educació menstrual amb l’objectiu de canviar la manera com es percep la menstruació socialment, ja que l’educació i l’assessorament sobre l’equitat menstrual és clau per tal de promoure un abordatge positiu de la menstruació i eradicar el tabú, l’estigma i les discriminacions encara associades al fet de menstruar.
  2. Contribuir a l’eradicació de la pobresa menstrual.
  3. Crear compromís i consciència sobre l’impacte mediambiental dels productes menstruals no reutilitzables.

Per tant, garantir l’accés als productes menstruals reutilitzables, no només té un impacte positiu en la salut, en l’estalvi econòmic i en l’apoderament de les dones més joves, per tal que coneguin millor el seu cos, sinó que el seu ús també crea consciència sobre l’impacte ambiental d’aquests productes.

Aquesta intervenció, doncs, es fonamenta en els pilars següents:
Drets humans de les dones i les persones que menstruen, a fi de garantir l’equitat menstrual, l’accessibilitat i la salut, per a totes les dones i persones que menstruen.

Educació menstrual per aconseguir un canvi de comportament i actitud en la percepció social de la menstruació de tota la societat.

Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, que suposa promoure l’ús de productes reutilitzables i segurs.

Cal destacar que aquesta és una iniciativa conjunta del Departament d’Educació, el Departament de Salut, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament d’Igualtat i Feminismes, el qual és l’impulsor d’aquesta Estratègia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.