Signatura d’un conveni de col.laboració entre la Fundació Dr. Ferran i l’Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià (l’AEJPC)

El passat divendres, 4 d’agost, al Saló de Plens de l’Ajuntament de l’Ampolla; el president de la Fundació Dr. Ferran, Ramon Bosch, i el president de l’AEJPC, Daniel Pitarque, van signar un conveni de col·laboració. La signatura es va fer durant l’acte de presentació del VII Torneig de Futbol Jordi Pitarque.

L’objecte del conveni és elaborar unes recomanacions de bones pràctiques per la instal·lació de DEA’s, el seu manteniment i la formació de personal. Així com elaborar un mapa de recursos de la comarca com a punt de partida per poder tenir un diagnòstic de la situació en quan a DEA’s instal·lats, ubicacions, connexions a SEM, registre al Departament d’Empresa. A partir d’aquest mapa es prioritzaran les accions a desenvolupar i els recursos necessaris per poder convertir el Baix Ebre en un territori cardioprotegit.

El conveni forma part d’un projecte més ampli fruit d’un acord entre els Serveis Territorials de Salut (ICS i SEM), els Serveis Territorials d’Ensenyament, els Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement, i la Representació Territorial de l’Esport amb l’objectiu de desenvolupar les Terres de l’Ebre com un territori cardiosaludable i cardioprotegit que ha de permetre impulsar actuacions conjuntes de coordinació per aconseguir-ho.

Amb la signatura del conveni es constitueix una comissió de treball que estarà coordinada per Mar Lleixà, directora d’infermeria de l’ICS a les Terres de l’Ebre i investigadora de la Fundació Dr. Ferran.

El conveni serà vigent a partir de la data de la signatura i fins al 31 de desembre de 2018 i es prorrogarà anualment de forma tàcita.

A més de les intervencions de Ramon Bosch i Dani Pitarque, van intervenir: Cinta Espuny, representant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre; Ismael Piñas, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre; Mar Lleixà, directora territorial d’Infermeria de l’Institut Català de la Salut a les Terres de l’Ebre; i Francesc Arasa, alcalde de l’Ampolla.

Canalte

Canal21

         

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.