Sessió interhospitalària d’Oftalmologia sobre la retina

Avui s’ha celebrat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) una sessió interhospitalària d’Oftalmologia dedicada a la retina, amb l’objectiu de divulgar el coneixement sobre les patologies oculars relacionades amb aquesta part essencial de l’ull.

La formació continuada dels professionals és fonamental per al seu creixement competencial i professional. Per aquesta raó, l’ICS Terres de l’Ebre potencia la formació basada en competències i dirigida a equips multidisciplinaris i proporciona eines per a l’aprenentatge continu. Desenvolupar les competències professionals permet als treballadors realitzar les seves funcions de manera eficaç i contribuir a l’assoliment dels objectius organitzatius i estratègics, així com a la millora del servei públic.

L’objectiu principal de la sessió ha estat divulgar el coneixement sobre les patologies oculars relacionades amb la retina, mitjançant la presentació de temes monogràfics i casos clínics. Això ha permès als professionals actualitzar i aprofundir els seus coneixements i habilitats específics en aquesta àrea.

La sessió ha inclòs diverses ponències i presentacions de casos clínics, destacant els següents temes: oclusions venoses retinianes i l’evidència més recent, un cas clínic destacat del 2024, l’abordatge quirúrgic de l’hemorràgia premacular, els biomarcadors pronòstics en la cirurgia del forat macular, la microbiota intestinal com a nova diana terapèutica en la patologia retinal, l’ús de Vabysmo des dels assajos fins a la pràctica clínica, i el maneig diagnòstic i terapèutic de la isquèmia retiniana transitòria i establerta.

Aquesta sessió ha permès als professionals de l’ICS i als de la resta de centres sanitaris actualitzar i aprofundir els seus coneixements i habilitats en l’àmbit de l’Oftalmologia, d’aquesta manera es garanteix una millor atenció i servei a les persones ateses.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.