S’aprova el Pla d’igualtat de l’Institut Català de la Salut

Avançar cap a la consecució d’aquesta igualtat i treballar per impregnar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’actuació és un dels eixos estratègics de les polítiques de responsabilitat social corporativa plantejades per l’Institut Català de la Salut (ICS).

Amb el convenciment que l’assoliment de la igualtat incorpora valors com ara la motivació, l’atracció i la retenció de talent, l’increment del compromís amb l’organització de les persones que hi treballen, i la millora de la productivitat i del clima laboral, l’ICS ha constituït una comissió d’igualtat i ha elaborat un pla que determinarà, entre d’altres, les accions necessàries per eliminar els estereotips, les actituds i els obstacles que actualment impedeixen una igualtat efectiva i real entre dones i homes en totes les ocupacions i col·lectius professionals.

El Pla d’igualtat de l’ICS, aprovat aquest mes d’octubre per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat amb el consens de totes les organitzacions sindicals representades, s’estructura en 7 àrees d’actuació. Unes directament relacionades amb la política de recursos humans i altres vinculades amb l’estratègia, l’organització interna i la comunicació corporativa.

El document conté, per a cada àrea, un conjunt de mesures que s’han adoptat o que s’hauran d’adoptar després d’analitzar i diagnosticar la situació concreta de la institució des del punt de vista de gènere i igualtat. A més, estableix uns objectius específics i defineix les accions necessàries per poder aconseguir-los en el marc d’un calendari d’execució.

Un 74% de la plantilla global de l’ICS són dones. Si s’analitzen les xifres per col·lectius professionals, un 77% del total de professionals assistencials i un 65% del personal de gestió i serveis que treballa a l’ICS són dones. Pel que fa als residents, el col·lectiu femení arriba al 67%.

En aquest context, la voluntat de l’empresa és establir els mecanismes necessaris per esdevenir un organització socialment responsable i referent de bones pràctiques en matèria d’igualtat dins el sistema sanitari català.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *