Recomanacions per a la vacunació contra la COVID-19 d’adolescents d’entre 12 i 15 anys

Actualment, s’han administrat 4 mil milions de dosis de vacunes contra la COVID-19 al món des de l’inici de la vacunació, a finals del 2020, milers d’elles en adolescents, de manera que existeix una àmplia experiència d’ús del vaccí en aquest grup de població.

Què és important saber sobre la vacunació en aquesta edat?

Les vacunes són efectives

Els assajos clínics disponibles sobre l’efectivitat en condicions reals de les vacunes contra la COVID-19 ens indiquen que les vacunes són molt efectives per evitar contagis, malaltia greu, seqüeles i mort, a totes les edats. I també que s’han mostrat efectives per reduir la possibilitat d’infecció i transmissió de la malaltia, tant en adults com en adolescents.

Les vacunes són segures

Les institucions i les entitats que controlen, aproven i regulen les vacunes i els medicaments en general han treballat amb gran responsabilitat i exigència per proporcionar unes vacunes segures i efectives per al conjunt de la població. Pel que fa a les vacunes que s’administraran a Catalunya, aquestes han estat aprovades i tenen el vistiplau d’organismes i entitats internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Agència Europea de Medicaments (EMA).

Les vacunes disponibles per a vacunació d’adolescents d’entre 12 i 15 anys (Comirnaty de Pfizer i Spikevax de Moderna) han evidenciat que, en aquestes edats, tenen un perfil de seguretat similar al de la població d’adults joves.

Els efectes adversos més habituals són dolor en el lloc de la punxada, mal de cap, cansament o dolors musculars, que solen tenir una durada d’entre 24 i 48 hores. En alguns casos també es pot produir febre o diarrea.

Totes les vacunes disponibles, així com qualsevol medicament, tenen efectes adversos potencials però, segons els estudis realitzats, els beneficis de la vacunació són molt superiors als possibles riscos de les vacunes.

A Catalunya, ja s’han administrat més de 10 milions de dosis de vacunes i els efectes adversos observats, en la gran majoria de casos, són lleus i de durada breu. Els efectes adversos greus són excepcionals. S’han reportat alguns casos demiocarditis i pericarditis en persones de més de 16 anys, efecte secundari -més freqüent després de la 2a dosi i en homes- reconegut per les agències reguladores (Administració d’Aliments i Fàrmacs dels Estats Units i Agència Europea de Medicaments) com a efecte secundari rar de les vacunes d’ARNm i en la gran majoria de casos l’evolució ha estat favorable. S’han recollit dades de seguretat i de relació benefici-risc de diferents institucions reguladores nacionals i internacionals. En qualsevol cas la freqüència d’aparició d’aquestes patologies posteriors a la vacunació és menor a la causada per la pròpia COVI D -19.

El seguiment i l’avaluació de les vacunes contra la COVID-19 es fa de forma continuada. I es fa un seguiment rigorós dels efectes adversos que puguin aparèixer després de la vacunació a qualsevol edat. En alguns països del món (EUA, Israel, Canadà, etc.) s’estan vacunant aquests grups d’edat i no s’han detectat problemes sobreafegits.

Vacunar-se és una acte individual amb beneficis directes per a la salut de la persona

La vacunació dels adolescents té un impacte positiu en l’àmbit familiar, escolar i social ja que protegeix els familiars, sobretot les persones més vulnerables -persones grans o persones que pateixen problemes de salut importants-, i els companys. La vacunació, doncs, també esdevé una acció responsable i solidària vers la població i el nostre entorn més proper.

Per poder tallar la transmissió del virus és important assolir al més aviat possible la protecció del màxim percentatge de població.

Així doncs, per aturar la transmissió de la variant delta del virus, que és la que circula majoritàriament en aquest moment, s’estima que la immunitat de grup hauria de ser de prop del 90%.

Per assolir aquesta protecció poblacional és important que es vacuni tota la població major de 12 anys.

La vacunació dels adolescents té com a objectiu obtenir un alt nivell de cobertura en tots els grups d’edat i garantir una distribució homogènia de les vacunes entre la població.

Com més temps es trigui a assolir la protecció del màxim necessari de població, més probabilitat hi haurà d’aparició de noves variants del virus.

Reduir la circulació del virus tindria l’avantatge de reduir el risc que n’apareguessin noves variants.

Per a la vacunació complerta són necessàries dues dosis de les vacunes disponibles, administrades entre 3 o 4 setmanes.

Després de rebre’n les dues dosis, són necessàries entre 1 o 2 setmanes per aconseguir que el cos desenvolupi els anticossos necessaris per estar protegits. És molt important no endarrerir la vacunació i així assolir la protecció al més ràpidament possible (abans de l’inici del curs, si pot ser).

Aturar la transmissió del virus permetrà que es pugui tornar a les activitats amb normalitat

Amb la vaccinació dels adolescents es podrien modificar, de forma progressiva, les mesures de confinament a les aules durant el curs escolar. Aquest fet repercutiria favorablement en la logística familiar, en la feina dels pares o tutors d’aquests i també en els mateixos adolescents vacunats, ja els permetria seguir la rutina escolar i les activitats extraescolars.

Tot i que fins ara la incidència de la malaltia en la població d’entre 12 i 15 anys no ha estat elevada i que els casos declarats són majoritàriament lleus, existeixen casos greus molt poc freqüents i casos en què la simptomatologia s’allarga i pot persistir en el temps.

Tal com s’ha vist en la darrera onada, hi ha una tendència en la disminució de l’edat mitjana dels casos que es produeixen, ja que la població més gran està ja vacunada.

La vacunació és l’eina principal per a la protecció contra la COVID-19, però és essencial que es mantinguin totes les mesures de protecció restants

Distància, neteja de mans, ús de mascareta, ventilació, quedar-se a casa si cal fer quarantena o aïllament, reduir la relació social mantenint grups de convivència estables), especialment davant de variants del virus tan transmissibles com la delta.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.