Osteotomia de radi amb deformitat de Madelung

Pacient de 28 anys presenta una deformitat de Madelung. Es decideix realitzar una osteotomia a la zona del radi distal i un escurçament del cúbit.

A partir de l’estudi radiològic, s’extreu un model virtual del radi per tal de determinar-ne els angles de deformitat i dimensions de la regió anatòmica a intervenir.  

L’angle de deformitat entre la cara articular i eix horitzontal és de 45º mentre que l’angle volar de 55.

A partir d’això es dimensiona la falca extractiva, amb la direcció dels talls a realitzar.  Amb el programa de disseny, es simula l’osteotomia i la reducció a realitzar durant la intervenció.

 

Es re-calculen els angles mesurats anteriorment per tal de comprovar que el radi està correctament alineat.

A partir de la superficie del radi es dissenya una guia quirúrgica de tall personalitzada.

S’imprimeix el prototip amb resina transparent utilitzant  la impressora de SLA.

També s’imprimeix el model anatòmic del radi amb PLA mitjançant la impressora de filament FDM.

Amb el model i la guia, es simula la intervenció abans de quiròfan amb l’objectiu de practicar i també de validar que el disseny de la guia és correcte.

La guia final s’imprimeix amb poliamida biocompatible mitjaçant una impressora de SLS. Finalment es realitza la intervenció.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.