Osteotomia de correcció de peu equinovaro

Pacient de 28 anys presenta una deformitat de peu equinovaro. Es decideix realitzar una artròdesis modificada de Lambrinudi combinada amb transposició del tendó tibial posterior.

 

A partir de l’estudi radiològic, s’extreu un model virtual del peu per tal de determinar-ne els angles de deformitat i dimensions de la regió anatòmica a intervenir.  

El pacient presenta una desviació entre els eixos tibial i calcani de 16º i un angle entre l’eix del calcani i l’avantpeu de 42º.

Un cop es coneixen els angles de deformitat i les mesures, se’n determina l’angle de correcció optim per tal de realitzar l’osteotomia .  Amb el programa de disseny, es simula l’osteotomia i la reducció a realitzar durant la intervenció.

 

Amb la simulació del peu reduit virtualment, es recalculen els angles per verificar que la reducció planificada és l’adequada.

Amb els angles de tall pre-calculats, es dissenya una guia de tall personalitzada. Aquesta s’adapta a la superfície cortical del calcani i del astràgal. També es dissenya una superfície inversa de la regió del si del tars per a facilitar l’encaix de la guia.

S’imprimeix el model anatòmic del peu amb PLA blanc i PVA soluble en aigua per al material de suport.

 

També s’imprimeix el prototip de la guia amb resina transparent utilitzant  la impressora de SLA.

Amb la rèplica anatòmica i el prototip de guia es realitza una simulació de la intervenció, realitzat la osteotomia i la reducció amb el mateix instrumental de la intervenció. Això permet per una banda poder practicar abans de la cirurgia i per l’altra comprovar que la planificació virtual és l’esperada.

S’imprimeix un altra rèplica anatòmica del peu per tal de tenir dos models de referència durant la cirurgia: un amb el peu inicial i l’altra amb la reducció realitzada pre-operatoriament.

La guia final s’imprimeix amb poliamida biocompatible mitjaçant una impressora de SLS. Finalment es realitza la intervenció.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.