Osteoma osteoide

Cas d’un osteoma osteoide situat a la part més inferior del cos vertebral de la vèrtebra lumbar L1 adherit al platell vertebral inferior. Es vol simular una cirurgia d’ablació per radiofreqüencia amb accés a traves del pedicle vertebral i comprovar que es tracta d’un accés factible i segur.

Es plantegen dos opcions d’abordatge, una pedicular i l’altra lateral.

Es va imprimir la vertebra buidant i tallant el cos vertebral per millorar la visualització de l’osteoma osteoide. El model anatòmic està imprès amb resina transparent utilitzant una impressora de SLA, colorejant en roig la zona tumoral.

El model va ser utilitzat per a la pràctica pre-quirurgica per tal de comprovar que l’abordatge era viable

Bookmark the permalink.

Comments are closed.