Models de demostració al pacient

Protesis d’espatlla anatòmica vs invertida

Es va dissenyar i imprimir un model de demostració per mostrar als pacients les diferències entre una pròtesis d’espatlla anatòmica i una invertida.  A partir de models 3D de l’espatlla i l’húmer que ja teníem, es van dissenyar i imprimir les parts corresponents al cap i copa humeral, la glena i glenosfera.

Model de pròtesis da maluc

Es va imprimir el model compartit a Thingiverse per DaveMakesStuff https://www.thingiverse.com/thing:4875641 per mostrar als pacients el funcionament d’una pròtesis de maluc. El model està imprès per parts amb PLA utilitzant dos colors.

Plexe braquial

Es va imprimir el model compartit a Thingiverse per DaveMakesStuff https://www.thingiverse.com/thing:5226717 per tal de mostrar als pacients la complexitat de la regió anatòmica del coll. El model s’ha imprès amb PLA per parts utilitzant diferents colors en funció del tipus d’anatomia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.