Falca de suport per a la projecció lateral de radi distal

Estudi realitzat per Carme Úbeda de Vilallonga et al per determinar una angulació a 25 graus per la projecció lateral del radi distal per a visualitzar la superfície articular sense superposició de material quirúrgic. Es va dissenyar i imprimir una falca amb un angle a 25 graus.

Es va utilitzar PLA com a material. Al no ser radiotransparent, es va fer un disseny que interferís el mínim possible amb l’imatge radiològica. També es va fer la impressió del material amb diferents densitats per tal de reforçar aquelles zones que no interferien. Es van realitzar diferents prototips per tal de determinar aquell que interferís menys amb la superfície articular

Bookmark the permalink.

Comments are closed.