On som?

Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut de Terres de l'Ebre

Carrer de les Esplanetes, 14

43500 Tortosa

Telèfon: 977 51 91 43

direccio.ebre.ics@gencat.cat

Comments are closed.