Oferta de treball facultatiu/va especialista en pneumologia

Identificació del lloc

• Requisits: especialitat preferiblement homologada via MIR.
• Funcions: planta d’hospitalització, consulta externa, gabinets.
• Grup Professional: Personal sanitari- grup A1.
• Gerència territorial: Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre.
• Àmbit: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
• Jornada laboral: 1.642 hores anuals efectives.
Torn matí
Jornada completa
• Atenció continuada: possibilitat de fer reforç de tarda i cap de setmana a l’àrea mèdica.
• Durada: nomenament estatutari interí de caràcter temporal.
• Retribucions: D’acord amb l’establert a l’acord de retribucions de l’ICS per la categoria.
• Incorporació: Immediata

La persona candidata s’integrarà a un equip jove i dinàmic amb activitat assistencial que cobreix totes les àrees de coneixement de la pneumologia.

Presentació de documentació

Les interessades i interessats podran enviar un correu amb les seves dades de contacte al correu: desenvolupamentdepersones.ebre.ics@gencat.cat
O contactar telefònicament al número 977 51 92 85.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.