Noves mesures de restricció de visites i acompanyants a l’Hospital Verge de la Cinta a 28 de juliol de 2021

Atesa la situació epidemiològica actual i per tal de preservar la seguretat dels pacients i dels professionals, es restringeix les visites a pacients ingressats en zones verdes a una persona acompanyant per pacient i dia, en horari de 13.00 a 16.00 hores o de 19.00 a 21.00 hores.

A més a més, a causa de l’increment de pacients hospitalitzats a la Unitat de Medicina Intensiva i a la Unitat de Cures Complexes ens veiem obligats a disminuir l’activitat quirúrgica que no sigui urgent o oncològica.

Seguim recomanant que en cas d’haver de venir amb un acompanyant, aquest sigui una persona vacunada, i instem que s’abstinguin els menors d’edat i aquelles persones que presentin qualsevol classe de simptomatologia, que estiguin en aïllament o que siguin contactes estrets.

Es restringeixen totes les visites d’acompanyants per als pacients ingressats en zones vermelles (zona COVID) i es limita a un únic acompanyant per dia en horari de 13:00 a 16:00 h o de 19:00 a 21:00 h a aquells que es troben en zones verdes. Aquests últims han de passar diàriament per Informació on se’ls demanarà el DNI i el telèfon i on han de lliurar el full d’Autoresponsabilitat COVID-19 signat, que se’ls facilita, en cas que no se’ls hagi fet arribar amb antelació. Se’ls donarà una etiqueta identificativa amb un color diferent cada dia.

La resta de mesures segueixen sent les mateixes facilitades la setmana anterior i que us recordem tot seguit.

Els pacients que van a una visita de consultes externes o a urgències ho han de fer sols, exceptuant aquells que per criteris de dependència, per ser menors, per tractar-se de parts o puerperi o trobar-se en procés de final de la vida requereixin un acompanyat.

Pel que fa als pacients que es troben a la Unitat de Medicina Intensiva, es comunica directament als familiars la informació mèdica i el règim de visites.

Els acompanyants dels pacients que van a quiròfan, han de facilitar el telèfon a l’administrativa que farà la recepció quirúrgica i els professionals responsables del pacient els trucaran en acabar la intervenció.

L’accés a l’HTVC per la porta principal romandrà obert de 7:00 a 23:00 h de dilluns a diumenge, l’entrada de Rehabilitació segueix sent la recomanada per als professionals i l’accés de Consultes Externes per a aquells que van a visitar-se en aquestes.

Tortosa, 28 de juliol de 2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed.