Millores en la seguretat del procés transfusional a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits, a partir de dia 27 de febrer, s’ha implantat a l’Hospital Verge de la Cinta el nou sistema de seguretat transfusional anomenat Rhesus®.

Prèviament a la instauració d’aquest sistema a tot el centre: unitats d’hospitalització, àrea quirúrgica, unitat de medicina intensiva, hospital de dia i urgències, s’ha fet la formació a tots el professionals implicats en el procés de la transfusió.

El sistema Rhesus® permet disminuir els incidents transfusionals ja que incorpora elements d’identificació, anàlisi i registre, així com l’avaluació i control continuats de tots els processos: des de l’obtenció de la mostra pretransfusional i l’assignació de les unitats a pacients fins a l’administració de components.

Les característiques de seguretat que ofereix són:

  • Utilització de la història clínica com a identificador inequívoc del pacient (polsera d’hospitalització)
  • Polsera de seguretat transfusional per realitzar comprovacions de l’extracció i la transfusió.
  • Incorporació d’un instrument d’ubicació que garanteix que l’extracció de la mostra, la duplicació de polseres a quiròfan i el registre de totes les intervencions es realitzen a la capçalera del pacient.
  • Establiment de barreres de millora de la seguretat com la incorporació del llistat de verificació de la Comissió d’Hemovigilància i l’ús de contenidors que només s’obren després de la verificació de la PDA.
  • Compatibilitat de comunicació amb els diferents sistemes d’informació i gestió clínica del pacient: SAP, Gacela, aProgesa.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.