Millora en les llistes d’espera a les Terres de l’Ebre gràcies al Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària

Nota de premsa del Departament de Salut. El Conseller de Salut, Manel Balsells, va presentar dijous a la Comissió de Salut  els primers resultats del Pla, que mostren una clara millora en l’accessibilitat a l’atenció primària i hospitalària.

El Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balsells, va presentar aquest dijous 14 de setembre les primeres dades del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària, que es va iniciar a principis d’any amb l’objectiu de poder accedir millor als serveis de salut, tant els d’atenció primària, com a les operacions quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites a consultes externes.

En aquest marc, des de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s’ha treballat per tal d’implantar un nou sistema de coordinació territorial, que ha suposat un impacte positiu considerable en l’aprofitament dels recursos sanitaris i en la reducció de les llistes d’espera per a l’atenció hospitalària, alhora que una millora en les dades d’accessibilitat tant a l’Atenció Primària com a l’Atenció Hospitalària, en les intervencions quirúrgiques i en les proves diagnòstiques.

Aquest sistema de coordinació territorial ha permès que a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s’hagin efectuat, durant la primera meitat de 2023, gairebé 500 intervencions quirúrgiques més que en el mateix període de l’any anterior, el que suposa un increment del 9%. Ara com ara, el 86% dels pacients quirúrgics a la Regió Sanitària s’atenen dins el termini de garantia.

Pel que fa a proves diagnòstiques, com ecografies, ressonàncies o endoscòpies, el nombre de proves ha augmentat un 7% respecte al mateix període de l’any passat. Aquest creixement s’ha aconseguit principalment gràcies a la coordinació entre els proveïdors, que ha permès una millor planificació de l’activitat de cara a la ciutadania.

A més de l’abordatge coordinat entre els proveïdors, la cessió d’espais entre ells ha estat una altra estratègia clau per a l’aprofitament òptim de les estructures sanitàries del territori mitjançant els equips territorials, com és el cas de cardiologia, al·lergologia o oftalmologia, i els diferents projectes de col·laboració entre centres, que inclouen algunes especialitats com neurologia, nefrologia, pediatria o pneumologia, entre d’altres. Aquesta pràctica permet continuar millorant els temps d’espera i l’atenció en els terminis establerts. És una prova més de com la coordinació territorial pot ser un factor decisiu per aconseguir resultats positius en el sistema sanitari.

No només s’han produït millores en l’atenció hospitalària, sinó que també cal destacar els avenços en l’accessibilitat a l’atenció primària. En dades recollides fins al mes de juny, més del 70% dels ciutadans de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre han pogut accedir al seu professional de primària assignat en un termini de cinc dies després de consultar la disponibilitat. Aquesta dada suposa una millora significativa en l’accessibilitat a l’Atenció Primària en comparació amb l’acumulat de 2022, amb només un 57% d’accés a la primària en els primers cinc dies. En aquest aspecte destaca especialment l’EAP de la Terra Alta, amb més d’un 92% d’accés al metge de família en les primeres 48 hores després de fer la consulta.

Íngrid Roca, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, ha destacat que “la implementació de la coordinació territorial a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre ha tingut un impacte molt positiu en l’aprofitament dels recursos sanitaris i en la reducció de les llistes d’espera”. Roca ha assegurat que “els resultats fins ara són encoratjadors, amb un augment de l’activitat als hospitals i una reducció dels temps d’espera en comparació amb la mitjana de Catalunya. Amb aquesta estratègia, és possible continuar treballant per oferir una atenció sanitària de qualitat i accessible per a tots els ciutadans”. Finalment, Roca ha volgut “agrair els professionals de salut de les Terres de l’Ebre, que estan realitzant un gran esforç per tal de garantir una atenció propera, de qualitat i resolutiva”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.