L’Atenció Primària de Terres de l’Ebre impulsa el seguiment de forma telemàtica dels pacients crònics complexos i els del Programa d’atenció domiciliària

Els pacients inclosos en els programes d’atenció a la complexitat i d’atenció domiciliaria són els més vulnerables de la comunitat i, en conseqüència, són els que més es poden beneficiar d’una òptima actuació assistencial impecable, basada en els valors professionals i la millor pràctica clínica.

Especialment ara, en aquests moments crítics amb motiu de la COVID-19, els professionals d’Atenció Primària Terres de l’Ebre han sumat esforços per a millorar l’assistència no presencial i afronten com una oportunitat el fet de donar suport als usuaris a través de vies telemàtiques i també d’afavorir la humanització d’aquest procés assistencial.

Amb aquest objectiu, a partir d’aquest dilluns 27 d’abril, s’ha reorganitzat l’atenció a tots els nivells i s’ha intensificat el suport a la població més vulnerable per mitjà de la comunicació telefònica amb el seu equip referent d’atenció primària.

Els professionals sanitaris s’asseguren durant aquests contactes telefònics de donar tota la informació a pacients i cuidadors sobre com poden localitzar-los o accedir als serveis de salut en cada moment del dia, i quins són els símptomes d’alarma que han de tenir en compte en el seu cas. També intenten donar el màxim suport emocional a aquestes persones i a la seva família si és necessari

Així mateix, des d’aquesta darrera setmana, com a eina de millora de la comunicació i el tractament d’aquests pacients, els metges i infermeres tenen disponible la videoconsulta mitjançant l’estació clínica de treball (ECAP). Els usuaris s’hi poden connectar a través d’un dispositiu mòbil o ordinador.

Pel fet que la videoconsulta ha estat una novetat tecnològica per als usuaris en general, la Direcció d’Atenció Primària Terres de l’Ebre ha prioritzat fer-hi proves de seguiment dels pacients crònics complexos, o amb ferides cròniques, o usuaris amb patologies cròniques atesos en entorns rurals, i els que viuen en residències de persones amb discapacitat.

Des de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre constatem que el projecte s’ha engegat amb èxit, ja que tant els professionals com els usuaris valoren satisfactòriament l’experiència, i creiem que serà una oportunitat per oferir-los suport i proximitat, sempre que la seva situació clínica no faci imprescindible l’atenció presencial.

Finalment, recordem que els usuaris es poden donar d’alta a La Meva Salut a l’enllaç: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t o per telèfon al: 900 053 723, i que si necessiten fer algun tràmit o gestió a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta o al CAP hi  poden accedir mitjançant l’espai Contacta a l’enllaç: www.icsebre.cat/wg/contacta

Bookmark the permalink.

Comments are closed.