La Unitat de VIH de l’HTVC consolida el model de profilaxi preexposició en l’àmbit de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre

La profilaxi preexposició (PrEP) representa una estratègia de salut pública molt efectiva per a prevenir el VIH en persones amb elevat risc d’infecció.

La profilaxi preexposició (PrEP) consisteix en l’administració de fàrmacs antiretrovirals per evitar la infecció pel VIH (virus de la immunodeficiència humana) en persones amb més probabilitats d’adquirir aquest virus com a conseqüència de pràctiques sexuals de risc.

Concretament en la PrEP s’administra diàriament un comprimit de fumarat de disoproxil de tenofovir amb 200 mg d’emtricitabina (TNF+ETC) com a tractament preventiu. Així mateix, hi ha la possibilitat d’utilitzar la profilaxi “a demanda” en aquelles persones que tenen relacions sexuals amb menor freqüència i programades amb antelació.

L’accés a la Unitat del VIH de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per a visitar-se o consultar dubtes es pot fer a través del metge de capçalera, mitjançant una ONG, i també trucant directament al telèfon 977519262 o enviant un correu electrònic a itshtvc@gmail.com .

A la primera visita es fa una entrevista per veure si la persona que ho ha demanat compleix els requisits per a fer el tractament. Es dona informació i es resolen els dubtes que hi puguin sorgir. Si tot es correcte, es realitza una extracció de sang i un estudi d’altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

Al cap de 7 dies es fa una segona visita per a recollir els resultats i iniciar el tractament, si escau. Seguidament es fa una altra visita a les dues o tres setmanes amb l’analítica corresponent per a avaluar els efectes del tractament, i posteriorment es programen controls cada tres mesos amb un estudi analític de ITS.

Als països on s’ha implementat l’administració de PrEP a gran escala s’han obtingut resultats favorables i s’ha demostrat una reducció significativa en el nombre de nous casos d’infecció pel VIH.

Tortosa, 8 d’abril de 2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed.