La nova Unitat d’Alta Resolució de Nòdul Tiroidal de l’HTVC aconsegueix reduir la llista d’espera de pacients i agilitzar-ne el diagnòstic

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC)  va impulsar, fa just un any, la Unitat d’Alta Resolució de Nòdul Tiroidal (UNART) per a unificar el cribratge territorial de malaltia nodular tiroidal.

Els nòduls tiroidals són tumoracions, benignes o malignes, de la glàndula tiroide, situada al coll. S’estima que el 60% de la població general presenta un nòdul a la glàndula tiroide. Dins d’aquests, el 90% seran benignes, però un 10% seran malignes i, per tant, és fonamental avaluar-ne la naturalesa i les característiques per determinar el tractament més adequat.

Mitjançant l’ecografia tiroidal, que és una prova d’elecció per al cribratge de nòduls tiroidals, l’equip d’endocrins de l’HTVC fa l’avaluació radiològica dels nòduls. En cas que siguen tributaris a ser analitzats amb citologia per a l’observació dels grups cel·lulars, es porta a terme una Punció Aspirativa amb Agulla Fina (PAAF) que confirmarà la benignitat o malignitat de la lesió.

Javier Bodoque Cubas, endocrí de l’HTVC, explica que “a través d’un estudi de cost efectivitat, hem demostrat que la unificació del cribratge d’aquesta patologia dins d’un Servei d’Endocrinologia i Nutrició permet reduir el percentatge de puncions insatisfactòries a menys d’un 2%, complint els criteris de qualitat que exigeixen les societats científiques. D’aquesta manera, es detecten més nòduls malignes i amb més rapidesa. A més, descartar la malignitat permet una reducció de visites i, per tant, una disminució important de la llista d’espera”. En termes econòmics, s’augmenta la rendibilitat i l’eficiència diagnòstica, produint un estalvi anual vora 150.000 euros.

Precisament, l’equip de l’HTVC ha guanyat el premi a la millor comunicació oral presentada al 64è Congrés de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició celebrat el 18 i 19 d’octubre a Barcelona.

Per la seua banda, Maria José Rallo, directora de l’HTVC, explica que els beneficis de “la implantació de la UNART són aconseguir un major nombre de pacients amb un diagnòstic satisfactori, menys temps d’espera fins a la realització d’una ecografia de tiroide i l’estandardització d’escales de valoració de risc ecogràfic”.

Les pròximes passes a seguir de l’equip d’endocrins de l’UNART de l’HTVC és portar a terme ablacions per radiofreqüència de nòduls tiroidals benignes, és a dir, el tractament no quirúrgic de nòduls benignes.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.