Introducció de noves pràctiques per a millorar la seguretat dels medicaments d’alt risc (citostàtics) a la unitat d’hospitalització de l’HTVC

Seguretat del Pacient

Per millorar la seguretat durant la preparació i l’administració dels citostàtics, us presentem dues noves pràctiques que implantarem en breu a les dues Unitats d’Hospitalització d’Àrea Mèdica:

1.    Ús per part de la infermera d’armilles amb la inscripció: Atenció! No molestar. Preparant medicació. Gràcies.

Les interrupcions durant el procés de preparació i administració de medicaments, augmenten la possibilitat d’errors mèdics. L’ús de l’armilla per part del personal d’infermeria redueix significativament les interrupcions de pacients, familiars i resta de personal durant la dispensació de la medicació a les unitats d’hospitalització. Vegeu imatge armilla.

2.    Realització de la doble comprovació/verificació, durant la preparació i l’administració  dels citostàtics a la unitat per augmentar la seguretat del procés (pacient, dosi, via, hora, tècnica correctes).

La implantació de pràctiques per millorar la seguretat dels medicaments d’alt risc és un objectiu prioritari del Programa de seguretat clínica de l’Hospital.

S’anomenen medicaments d’alt risc aquells que tenen un risc molt elevat de causar danys greus o fins i tot mortals en el cas de produir-se un error i aquells de curt interval terapèutic. Aquesta definició no indica que els errors associats a aquests medicaments siguin més freqüents, sinó que, en cas de produir-se un error, les conseqüències per als pacients solen ser més greus.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.