Igualtat ja! – Dia Mundial de la SIDA 2022

Les desigualtats que perpetuen la pandèmia de la sida no són inevitables; per descomptat que podem abordar-les. En aquest Dia Mundial de la Sida, avui 1 de desembre, les autoritats sanitàries insten a tots i cadascun de nosaltres a abordar les desigualtats que estan frenant el progrés per posar fi a la sida.

 

 

L’eslògan «Igualtat Ja» és una crida a l’acció. Pretén impulsar-nos a treballar en totes aquelles accions pràctiques que s’ha demostrat que són necessàries per a abordar les desigualtats i ajudar a posar fi a la sida. Hem de comprometre’ns a:

  • Augmentar la disponibilitat, la qualitat i la idoneïtat dels serveis per al tractament, les proves i la prevenció del VIH, perquè totes les persones rebin l’atenció que precisen.
  • Reformar les lleis, polítiques i pràctiques per a abordar l’estigma i l’exclusió als quals s’enfronten les persones que viuen amb el VIH, els grups de població clau i les poblacions marginades, de manera que tothom sigui respectat i benvingut.
  • Garantir l’intercanvi de tecnologia per a permetre un accés igualitari a la millor ciència per al VIH, tant entre les comunitats com entre el sud i el nord del món.
  • Les comunitats podran utilitzar i adaptar el missatge «Igualtat Ja» per a ressaltar les desigualtats particulars a les quals s’enfronten i promoure les accions necessàries per a abordar-les.

Les noves dades d’ONUSIDA sobre la resposta mundial al VIH revelen que durant els dos últims anys de la COVID-19 i altres crisis mundials, el progrés contra la pandèmia del VIH ha decaigut, els recursos s’han reduït i, com a resultat, hi ha milions de vides en risc.

Després de quatre dècades de resposta al VIH, les desigualtats persisteixen en els serveis més bàsics, com l’accés a les proves de detecció, el tractament i els preservatius, i són encara majors en el cas de les noves tecnologies.

Les dones joves africanes continuen sent desproporcionadament les més afectades pel VIH, mentre que la cobertura dels programes específics dirigits a elles es manté massa baixa. En 19 països africans molt afectats, els programes específics de prevenció combinada per a noies adolescents i dones joves estan actius tan sols en el 40% dels llocs amb alta incidència del VIH.

 

El Dr. Ortí, la Dra. Escrig, la infermera Raquel Franch i la Dra. Chamarro són l’equip de professionals de medicina interna de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta encarregat d’atendre als pacients VIH de les Terres de l’Ebre.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.