Formació continuada

Les persones són l’element bàsic del sistema sanitari i el seu nivell de formació és una de les millors garanties d’una prestació sanitària d’alt nivell. És per això que la formació continuada és un dels eixos bàsics de la gestió de personal i el seu desenvolupament està coordinat amb altres conceptes de recursos humans com ara les necessitats derivades de la descripció dels llocs de treball.
Als centres de l’ICS de les Terres de l’Ebre, la Comissió de Formació Continuada és l’encarregada d’organitzar i gestionar les activitats de formació continuada: d’una banda, la que es fa als centres propis de l’ICS a Terres de l’Ebre (formació interna) i, d’altra banda, la que es du a terme fora d’aquests (formació externa). Un dels objectius prioritaris d’aquesta comissió és rendibilitzar al màxim l’esforç humà i econòmic que implica el desplegament d’activitats formatives tant de formació interna (incloses en el Pla Formatiu Territorial Anual) com de formació externa (cursos, congressos, jornades i estades fora del territori).

Comments are closed.