Docència

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

L’Hospital de Tortosa, acreditat per a la docència des de 1979, ha anat incorporant gradualment diferents unitats docents fins a arribar a les nou actuals. Disposa de catorze tutors que vetllen per la formació i l’acompliment dels objectius docents de medicina interna, cirurgia ortopèdica i traumatologia, anàlisis clíniques, pediatria, obstetrícia i ginecologia, anestesiologia i reanimació, radiodiagnòstic, medicina intensiva i infermeria obstetricoginecològica.

Així mateix, els residents de la Unitat de Medicina Familiar i Comunitària de Tortosa, i els de geriatria de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, hi fan part de la seva formació. D’altra banda, té convenis docents amb els hospitals Vall d’Hebron, Bellvitge i Joan XXIII, perquè els residents hi puguin fer les diferents rotacions previstes als programes formatius.

Pel que fa a la formació de pregrau, col·labora amb la URV amb quatre professors associats, i en les pràctiques dels alumnes del grau d’infermeria i els rotatoris de medicina.

Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària Tortosa – Terres de l’Ebre

La Unitat Docent de Tortosa ICS Terres de l’Ebre, té de tres equips d’atenció primària docents: l’EAP Tortosa Est, l’EAP Deltebre i l’EAP Tortosa Oest. Tot i que administrativament es consideren rurals, els CAP de Tortosa tenen característiques funcionals de centre urbà:

L’EAP Tortosa  Est – CAP El Temple dona cobertura a una població de 24.687 habitants, amb atenció per part dels seus professionals en torns lliscants: matins i tardes. L’atenció continuada s’assumeix al CUAP El Temple a partir de les 21 h i durant 24 h els dies festius

L’EAP Deltebre – CAP Deltebre atén una població de 12.000 habitants que també ofereix atenció en dos torns: matins i tardes, i atenció continuada de 21 a 8 h.

L’EAP Tortosa Oest – CAP Baix Ebre cobreix una població de 22.494 habitants, amb atenció en dos torns: matins i tardes. L’atenció continuada s’assumeix al CUAP El Temple a partir de les 21 h i durant 24 h els dies festius

L’hospital de referència és l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), amb una capacitat de 250 llits. Acreditat per a la docència de medicina interna, cirurgia ortopèdica i traumatologia, anàlisis clíniques, pediatria, obstetrícia i ginecologia, anestesiologia i reanimació, radiodiagnòstic i medicina intensiva, també imparteix docència a residents de geriatria de l’Hospital de la Santa Creu, centre sociosanitari de Jesús – Tortosa, de titularitat municipal.

Altres entitats que col·laboren amb la Unitat Docent són d’una banda, el Centre de Salut Mental Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, amb un hospital d’aguts i consultes externes, i d’altra banda l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, concretament  el Centre de Drogodependències (CASS) i els serveis de Geriatria i PADES.

La Unitat Docent també té un conveni de col·laboració amb el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), on els residents realitzen la formació durant el quart any de l’especialitat.

Així mateix, des de l’any 2015-16 s’ha firmat un conveni de col·laboració (igual que la resta d’UD de Catalunya) amb l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) per fer-hi formació en gestió d’incapacitat laboral i àrees relacionades. El període formatiu també és durant el quart any de l’especialitat.

Actualment hi ha 14 tutors acreditats, 5 al CAP El Temple, 4 al CAP Deltebre i 5 al CAP Baix Ebre, i 3 centres acreditats com a col·laboradors rurals: els consultoris de Tivenys,  Benifallet – Paüls i Alfara de Carles – Els Reguers. També hi ha un tutor hospitalari a l’HTVC

És una unitat docent petita, pròxima a l’hospital de referència, de característiques comarcals i amb serveis bàsics, cosa que facilita la integració i la formació del resident d’MFiC. Hi ha residents de nombroses nacionalitats, la qual cosa enriqueix tot l’equip culturalment i humanament.

S’hi segueix un pla de formació estable, sostenible i en evolució, fonamentat pels mateixos professionals amb la participació dels residents, individualitzat i adaptable a les demandes de nous recursos sanitaris.

L’entorn geogràfic, amb fàcil comunicació entre la xarxa ambulatòria i hospitalària, afavoreix l’assistència al món rural i el treball amb la comunitat. També el fet de disposar de comunicació per videoconferència entre els centres docents facilita les sessions formatives i organitzatives conjuntes.

Docència de pregrau

Docència de postgrau

Comments are closed.