Biblioteca

La biblioteca de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) compta amb un espai físic situat a l’Àrea Docent del centre i d’un espai virtual a la intranet.

És imprescindible que la informació científica en salut més recent pugui transformar-se ràpidament en coneixement científic i sanitari en el nostre entorn hospitalari. És necessari que aquest coneixement es tradueixi en una atenció al pacient més eficient i un increment en recerca i creació de nou coneixement científic. És per això que la comissió de Biblioteca de l’HTVC s’integra dintre de l’Àrea del Coneixement de l’ICS Terres de l’Ebre.

L’àmbit d’actuació de la Biblioteca de l’HTVC és el col·lectiu de professionals sanitaris i investigadors de l’hospital, així com tot el personal sanitari en formació que desenvolupa els seus plans docents al centre. A més a més, la biblioteca de l’HTVC té obertes les seves portes a tot el personal de l’àmbit sanitari territorial.

Els objectius generals de la biblioteca de l’HTVC són:

  • Apropar la informació científica més recent a tots el professionals i estudiants de l’HTVC a través de la biblioteca virtual.
  • Oferir un espai físic multifuncional on poder consultar llibres generals, estudiar i fer consultes digitals.
  • Oferir llibres actualitzats als professionals que treballen al centre i en especial als professionals en formació.
  • Formar els professionals perquè sàpiguen fer cerques bibliogràfiques i obtenir el màxim d’informació científica per ells mateixos.

Comments are closed.