Gestió del coneixement

L’Àrea de Gestió del Coneixement és una unitat d’àmbit territorial i, per tant, única per a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l’Atenció Primària de les Terres de l’Ebre. L’objectiu general de l’Àrea és gestionar la generació de coneixements de tots els professionals i incentivar-ne la difusió i repercussió a la feina diària.

Per tant, les tasques bàsiques de gestió de coneixement són:

  • Mantenir i millorar la qualitat de l’atenció integral sanitària a les persones a través de la formació continuada.
  • Impulsar una recerca útil i de qualitat que repercuteixi en una millor atenció sanitària, alhora que incentivar la producció científica dels professionals.
  • Fer de la docència una eina de millora dels futurs professionals així com dels docents i tot el seu entorn.
  • Apropar la informació biomèdica més recent a tots els professionals de l’àmbit impulsant la biblioteca digital.

Comments are closed.