Professionals

L’ICS és l’organització més gran de professionals dedicats a atendre la salut de la població catalana. El personal en tasques assistencials, de rehabilitació, d’investigació, de docència, d’administració i de suport és l’actiu més important de tota la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre. Per això, el repte constant de l’organització és millorar la qualitat tècnica i els coneixements professionals, i traslladar-los a l’assistència sanitària quotidiana de diferents àmbits. Aquest és l’objectiu general de l’Àrea de Gestió del Coneixement des d’on es gestiona la docència, la formació continuada i la recerca al territori.

Comments are closed.