Sol·licitud de documentació assistencial

Si necessiteu informació sobre la vostra història clínica o disposar d’una còpia d’algun informe mèdic o del resultat d’alguna exploració, podeu adreçar-vos a la Unitat d’Atenció a l’Usuari.

Cal tenir en compte que les imatges es lliuraran en format digital i que la gravació té un preu de 10 euros.

Ordre SLT/42/2012, del Departament de Salut, per la qual es regulen els supòsits i conceptes facturables i s’aproven els preus públics corresponents als serveis que presta l’Institut Català de la Salut.

Comments are closed.