Missió i valors

Missió, visió i valors

La nostra MISSIÓ:

“Ser eficaços i eficients, basant-nos en la gestió del coneixement i de les noves tecnologies com a elements fonamentals per al progrés dintre d’una dinàmica de sostenibilitat econòmica.

Responsables d’oferir una atenció de qualitat tant pel que fa al servei com a la seguretat”.

Ser una organització sanitària pública que pertany a l’ICS i amb un fort sentiment de pertinença territorial.

Dedicada a donar resposta de salut a les necessitats de la població en el vessant d’aguts i crònics en els àmbits d’AP / AE, referent i vertebradora de la provisió de serveis sanitaris de les Terres de l’Ebre i que actua coordinadament amb la resta de proveïdors i agents socials.

Compromesa amb el desenvolupament integral dels professionals en un entorn de participació i coresponsabilitat.

 

La nostra VISIÓ:

Treballem per la qualitat i la seguretat de l’assistència, i per oferir un tracte excel·lent als ciutadans.

Volem ser un centre capdavanter i col·laborar activament en la integració, i el desplegament dels serveis assistencials en el territori.

Els nostres VALORS:

Vídeo valors

Innovació
Disposició a introduir canvis per a millorar la nostra activitat tant assistencial com organitzativa, tenint en compte els riscos i beneficis.

Transparència
Determinació de mantenir en tot moment la informació accessible de manera constant i actualitzada amb missatges clars i comprensibles per a tothom.

Competència
Capacitat de realitzar una tasca o activitat donant el millor d’un mateix. Exigeix mantenir els coneixements, les habilitats i les actituds adequades a l’activitat que es desenvolupa.

Participació
Implicació en qualsevol tipus d’activitat o projecte per incidir en la presa de decisions de la institució. De la participació depèn sentir-se part de l’empresa i el treball en equip.

Integritat
Concordança entre el que es diu, el que es pensa i el que es fa. És un ideal de conducta. Definim com a íntegra la persona que actua amb rectitud segons els seus valors i principis i d’acord amb els requisits ètics de la professió. La integritat exigeix la voluntat de ser fidel a un mateix i implica confiança, coherència i honestedat.

Respecte
Identificació de l’altre com a individu. L’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió o manera de pensar. És una aproximació a les persones amb una mirada atenta, però amb una certa cura, sense envair el seu espai personal.

Equitat
Criteri de justícia social perquè les persones puguin aconseguir el seu potencial de salut independentment de l’estatus o altres factors culturals, econòmics o religiosos. Equitat tant en l’assistència prestada com en el tracte dispensat.

Compromís
Vincle de fidelitat de tots els professionals amb la ciutadania i amb la institució mateixa, per aconseguir una millora contínua en l’eficàcia del sistema amb la màxima qualitat i millora contínua a tots els nivells assistencials, d’investigació, recerca i docència. El compromís cap a l’excel·lència.

Compassió
Habilitat d’identificació de les inquietuds, l’angoixa i el patiment dels altres que ens fa prendre mesures per abordar-los. L’atenció compassiva és la prestació de les cures a través de les relacions basades en l’empatia, el respecte i la dignitat, i no està reservada per al final de la vida. Sense compassió, l’atenció pot ser tècnicament excel•lent, però despersonalitzada.

Sostenibilitat

Qualitat que permet a un sistema continuar fent el que fa al llarg del temps. El focus principal de l’atenció sanitària són els serveis de salut per pacient; però sense tenir en compte el valor de l’eficiència, els sistemes sanitaris no seran perdurables. Les iniciatives de sostenibilitat ambiental ofereixen beneficis, ajuden a disminuir els costos operatius i permeten dirigir més recursos a l’atenció al pacient.

Comments are closed.