Unitat Especialitzada d’Atenció a les Síndromes de Sensibilitat Central

Sota la denominació de Síndrome de Sensibilització Central (SSC) s’agrupen un conjunt de malalties que podrien tenir un origen fisiopatològic comú. Així, la Fibromiàlgia (FM), la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) i la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) constituïxen tres de les malalties més destacables de la SSC.

El model proposat d’atenció a les persones afectades per SSC a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, s’organitza en una Unitat d’Expertesa (UE) de SSC de la Gerència Territorial de l’ ICS a les Terres de l’Ebre formada per professionals d’Atenció Primària i de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Aquesta unitat està físicament situada al CAP Baix Ebre (Tortosa). És una unitat multidisciplinària formada per professionals d’Atenció Primària, Medicina Interna, Reumatologia i una Infermera Gestora de Casos que serà qui gestionarà els fluxes de les persones afectades. Compta amb la participació de professionals de Psicologia Clínica, Psiquiatria i Rehabilitació.

La cartera de serveis de la Unitat d’Expertesa de la Síndrome de Sensibilització Central és la següent:

  • Garantir que el programa d’atenció a la SSC es realitza al territori.
  • Realitzar l’abordatge a través de l’equip multidisciplinar.
  • Atendre a les persones al nivell assistencial segons els criteris d’abordatge-derivació establerts.
  • Coordinar les entitats proveïdores d’atenció primària amb l’atenció especialitzada bàsica per garantir el desplegament del programa.
  • Col·laborar amb altres recursos sanitaris quan sigui necessari.
  • Organitzar les sessions de formació continuada i/o tallers als professionals de la pròpia unitat, als dels centres col·laboradors i als professionals referents dels EAP.
  • Participar en projectes d’investigació i recerca.

Comments are closed.