Pediatria i Neonatologia

Situació
Primera planta de Consultes Externes
Àrea d'hospitalització, 2a planta

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Jaume Rosal Roig

Presentació

El Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa és el centre de referència de les Terres de l’Ebre per a l’assistència de les patologies que afecten la salut de la població pediàtrica d’aquesta Regió Sanitària, així com per a la pràctica de bona part dels procediments necessaris per fer-ne el diagnòstic.

Àmbits assistencials

Hospitalització
Consultes externes hospitalàries
Unitat maternal
Cirurgia pediàtrica compartida amb l'Hospital Universitari Joan XXIII
Urgències

Unitats específiques

Unitat de Neurologia Pediàtrica

Unitat de Cardiologia Pediàtrica

Unitat de Gastroenterologia Pediàtrica i Trastorns de la Nutrició

Unitat de Pneumologia i Al·lèrgia Pediàtrica

Cartera de serveis

Hospitalització

Neonatal
· Atenció als nadons fruit d’embarassos de molt alt risc (ARO) que no necessiten connexió permanent amb altres especialitats
· Prematurs de més de 30 setmanes de gestació i de més de 1.000 g de pes
· Nadons amb necessitat de ventilació mecànica amb fiO2 < 80
· Nadons amb nutrició parenteral total (NPT)
· Coordinació protocol·litzada de trasllats perinatals durant les 24 hores
Pediàtrica
· Atenció a nens entre 28 dies i 14 anys
· Estabilització de pacients crítics que requereixen trasllat
· Estabilització de pacients quirúrgics que per edat o complexitat s’han de traslladar
· Pacients en edat pediàtrica que requereixen ingrés per GRD no mèdics

Consulta Externa

Consultes
· Consulta de diagnòstic ràpid
· Consulta de neurologia pediàtrica
· Consulta de cardiologia pediàtrica
· Atenció integral al nen diabètic
· Consulta d’endocrinologia pediàtrica
· Consulta de gastroenterologia
· Consulta de pneumologia-al·lergologia pediàtrica
· Consulta de nefrourologia pediàtrica
· Consulta de nutrició obesitat
Procediments
· Ecocardiografia
· Test de l’hidrogen expirat
· Test de l’alè
· Proves funcionals d’endocrinologia
· Proves funcionals respiratòries: espirometries / peak-flow
· Test de la suor
· Proves d’al·lèrgia (prick-test)
· Proves provocació
· Intervenció psicosocial en nutrició
Coordinacions assistencials
· CDIAP Terres de l’Ebre
· CSMIJ Terres de l’Ebre

Docència

Residents de pediatria: el Servei de Pediatria disposa de l’acreditació docent per a l’especialitat de pediatria i àrees específiques des de juliol de 2005 amb una capacitat formativa d’un resident/any.
En el moment actual el Servei disposa d’un resident per cada any de formació.

Residents de medicina familiar: la rotació dels residents de medicina familiar i comunitària pel Servei de Pediatria es produeix durant un període de 2 mesos, en el seu segon any de residència, de manera rotatòria i segons un calendari elaborat d’acord entre els MIR i el seu tutor intrahospitalari.

Estudiants de medicina: les rotacions dels estudiants pregraduats es fan en col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, i es porten a terme a la Unitat d’Hospitalització Pediàtrica, Urgències i Consulta Externa.

Recerca

Estudio de Post Comercialización de Programa de Estudio Cooperativo Internacional del Crecimiento (International Cooperative Growth Study), Investigadora principal: Dra. Neus Rodríguez, Promotor: Ipsen Pharma, S.A., Any inicial: 2008

Influencia del índice de masa corporal en el autoconcepto de los adolescentes espanyoles, investigador principal: Dr. Pere Genaró i Jornet, Beca de la Fundació Dr. Ferran 2011

La imatge corporal, un problema per als adolescents?, investigadora principal: Sra. Isabel Cortés Moskowich, Beca de la Fundació Dr. Ferran 2011

Estudi de seroprevalença d’anticossos enfront de xarampió en dones gestants, investigadora principal Dra. Adelaida Cardona Barberan, Beca de la Fundació Dr. Ferran 2008

Quin menjar anuncia la televisió?, investigador principal: Dr. Pere Genaró i Jornet, Beca de la Fundació Dr. Ferran 2007

Comments are closed.