Otorinolaringologia

Situació
Primera planta de Consultes Externes

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Josep Maria Blanc Curto

3 facultatius especialistes + 1 facultativa especialista col·laboradora
1 infermera
1 auxiliar

Presentació

El Servei d'Otorinolaringologia s'ocupa de l'estudi, diagnòstic i tractament de les malalties que entren dins del seu àmbit d'actuació. Té com a objectiu donar una prestació de salut integral als seus pacients, a tots els àmbits d'atenció, amb el recolzament de recursos humans especialitzats i fent servir la infraestructura i tecnologia adequada.

Àmbits assistencials

Consultes Externes al CAEBE
Consultes Externes hospitalàries
Hospitalització
Cirurgia
Urgències

Unitats específiques

Consulta d'urgències
Diagnòstic precoç de la sordesa
Diagnòstic del vertigen
Diagnòstic de la hipoacúsia
Comitè oncològic

Cartera de serveis

Tècniques terapèutiques

Òtiques

 • Maniobra de reposició de partícules pel tractament de vertigen posicional paroxístic benigne
 • Miringotomia simple amb / sense inserció de tub de ventilació en nens i adults
 • Miringoplàstia endaural, endoscòpica i retroaural amb o sense reconstrucció ossicular en nens i adults
 • Timpanoplàstia tècnica tancada amb microscopi o via endoscòpica
 • Timpanoplàstia tècnica oberta
 • Mastoïdectomia radical
 • Reconstrucció de la cadena ossicular parcial i total (PORP i TORP)
 • Estapedectomia
 • Estapedotomia
 • Otoplàstia
 • Recanalització CAE (exostosi òssia)
 • Extirpació de tumors de pavelló auricular
 • Reconstrucció pavelló auricular
 • Meatoplàsties de conducte auditiu extern
 • Drenatge d'hematoma auricular
 • Extracció cossos estranys
 • Extirpació de quists i fístules congènits preauriculars
 • Injecció intratimpànica de fàrmacs (Gentamicina, corticoides)
 • Implant auditiu osteointegrat (BAHA, PONTO). (En previsió d’autorització)

Nasosinusals

 • Reducció de fractura nasal
 • Extracció de cos estrany nasal
 • Extirpació de lesions de piràmide nasal i/o neoplàsies cutànies
 • Reconstrucció parcial piràmide nasal
 • Recalibració de narines (estenosi valvular)
 • Septoplàstia nasal primària o secundària
 • Rinoplàstia d'augment
 • Rinoplàstia de reducció
 • Septorinoplàstia
 • Rinoplàstia secundària
 • Reparació de perforacions septals
 • Extirpació de tumor septal
 • Turbinoplàstia i turbinectomia parcial
 • Turbinoplàstia per radiofreqüència intramural
 • Biòpsies nasals sota control endoscòpic
 • Etmoidectomia externa
 • Cirurgia endoscòpica nasosinusal
 • Etmoidectomia endoscòpica
 • Antrotomia endoscòpica
 • Esfenoidostomia endoscòpica
 • Cirurgia endoscòpica del si frontal
 • Osteoplàstia frontal
 • Cirurgia nasal oberta via Caldwell-Luc
 • Reparació d'atrèsia de coanes
 • Dacriocistorrinostomia endoscòpica
 • Tractament quirúrgic de les epistaxis (Cauteri, tamponament nasal anterior i posterior, i lligadura endoscòpica d’arteria esfenopalatina, lligadura externa d’artèria etmoidal anterior)
 • Descompressió orbitària endoscòpica
 • Extirpació de quist nasogenià
 • Extracció de cos estrany
 • Tancament de fístula nasal – oroantral.

Cavitat oral i faringe

 • Extracció de cos estrany
 • Biòpsia de cavitat oral i faringe
 • Extirpació de mucoceles
 • Extirpació de lesions precanceroses, tumors benignes o malignes de cavitat oral i faringe
 • Cirurgia de la rànula
 • Cirurgia de l’epúlide
 • Extirpació de càlculs salivals per via oral
 • Extirpació de tumors de glàndula salival menor
 • Adenoidectomia
 • Amigdalectomia convencional (total)
 • Reducció de volum amigdalar per radiofreqüència o electrobisturí (parcial)
 • Drenatge d’abscés periamigdalí, retrofaringi i/o parafaringi
 • Uvulopalatofaringoplàstia – cirurgia del SAHS
 • Termoteràpia per a reducció palatal
 • Resecció de tumors de cavitat oral
 • Glossectomia parcial i subtotal
 • Cirurgia de l'apòfisi estiloide

Laringe-hipofaringe

 • Extracció de cos estrany
 • Microcirurgia endolaríngia
 • Biòpsia faringo-laríngia per laringoscòpia directa
 • Tiroplàstia tipus I
 • Traqueostomia
 • Faringolaringectomia parcial /total

Cervicofacial

 • Extirpació de tumors cutanis benignes o malignes crànio-cèrvico-facials
 • Patologia infecciosa orocervicofacial
 • Cervicotomia / Adenectomia
 • Cervicotomia i extirpació de quist del ductus tiroglòs i altres quists de línia mitja
 • Cervicotomia / Extirpació de quist i fístula branquial
 • Submaxil·lectomia per tumors benignes o malignes
 • Parotidectomies parcials i totals per tumors benignes o malignes
 • Buidament cervicoganglionar funcional i modificat
 • Buidament cervicoganglionar radical
 • Penjolls pediculats

Infeccions cervicofacials

 • Drenatges d'abscessos.

Docència

Participació a la formació dels metges residents de medicina familiar i comunitària durant la seva rotació al Servei d'Otorinolaringologia.

Comments are closed.