Medicina Interna

Situació
Primera planta de Consultes Externes

Àrea d'hospitalització, 3a planta

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)
977 51 91 24 (secretaria)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Amat Ortí Llaveria

Presentació

Medicina Interna és un Servei compromès amb la cura de la salut dels pacients en la triple vessant física, psíquica i social, en procés d’adaptació a les noves exigències que plantegen els canvis econòmics socials i demogràfics del món actual, adoptant les noves tecnologies per millorar permanentment la qualitat de l’assistència al malalt, que per sobre de tot, és la nostra raó de ser.

Medicina interna és un Server acreditat per L’Institut d’Estudis de la Salut català i pel Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad per a la formació de postgraduats en l’especialitat de Medicina Interna amb un programa que contempla tant els aspectes tècnics com actitudinals que ha de assolir un metge internista. Col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili per impartir els 6è curs rotatori de la llicenciatura en Medicina I Cirurgia. Medicina interna està implicada en la recerca biomèdica i participa en diferents programes de recerca tant propis com multicèntrics.

Cartera de serveis

Pacients amb perfil propi de l’especialitat tant d’àmbit ambulatori com hospitalari:
Processos sistèmics i autoimmunes
Patologia infecciosa amb independència de l’òrgan afectat i Sida
Factors de risc vascular i HTA
Altres processos com metabolopaties, patologia dels oligoelements, etc.
Pacients amb perfils especials com:

 • Senilitat
 • Pluripatologia
 • Processos crònics persistentment simptomàtics
 • Pacients amb símptoma guia de difícil adscripció
 • Pacients d'assistència no programada incloent urgències en els diferents nivells

Noves àrees assistencials

 • Hospitalització domiciliària
 • Unitats/hospital de dia
 • Unitats de cures pal·liatives
 • Unitats d'estades curtes

Harmonització assistencial a diferents àmbits

Àmbit intrahospitalari

 • Consultor de la patologia mèdica en els serveis quirúrgics
 • Interconsultes amb altres especialitats mèdiques

Àmbit extrahospitalari

 • Interlocutor hospitalari del generalista d'Atenció Primària

Ajust de la demanda assistencial, atenent alternativament els processos que per circumstàncies estacionals o qualsevol altra suposen una gran variabilitat en la demanda d'algunes especialitats.
Exploracions complementàries

 • Index turmell-braç
 • MAPA
 • Capil·laroscòpies

Participació en Unitats multiservei

 • Unitat d'Ictus amb Neurologia i RHB
 • Unitat Insuficiència Cardíaca amb Cardiologia

Docència

Docència pregrau, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona.
Docència postgrau

 • Formació MIR tant de la pròpia especialitat com d’aquelles que preveuen en el seu programa de formació el pas per Medicina Interna
 • Formació mèdica continuada de postgrau

Docència d’altres estaments professionals tant de pregrau com de postgrau

Recerca

Investigació clínica
Epidemiologia clínica
Línies de recerca:
SIDA
Risc cardiovascular
Malalties autoimmunes

Comments are closed.