Medicina Intensiva

Situació
Àrea d'hospitalització, 1a planta

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Gaspar Masdeu Eixarch

Presentació

El Servei de Medicina Intensiva té la missió d'atendre el pacient crític des de l'arribada a Urgències o, bé, des que es produeix la situació crítica a qualsevol unitat d'hospitalització convencional. S'hi atenen als pacients crítics fins que les circumstàncies hagin millorat i es pugui continuar el tractament en una altra unitat d'hospitalització o, bé, si fos necessari, fins tramitar el trasllat a un altre hospital per rebre atenció específica.

Àmbits assistencials

Urgències
Hospitalització
Cirurgia d'implant de marcapassos

Hospitalització

8 llits de crítics tipus general i una sala de tècniques

Cartera de serveis

Activitat assistencial

Unitat de Medicina Intensiva (UMI)

 • Atenció dels pacients malalts aguts i greus, mèdica i quirúrgics que presenten, o tenir risc elevat de presentar, fracàs d’un o més òrgans i que poden requerir el suport tecnològic inherent a l’especialitat: ventilació mecànica invasiva i no invasiva, ecografia diagnòstica i terapèutica a peu de llit, monitoratge hemodinàmic invasiu, fibrobroncoscòpia, depuració extrarenal venovenosa contínua, traqueotomia percutània, implant de marcapassos endovenós temporal, drenatge pericardíac, drenatge pleural...
 • Atenció continuada 24/7
 • Coordinació de donació d’òrgans. Manteniment del donant
 • Reanimació postoperatòria en subgrup d’intervencions complexes en malalts de risc.
 • Inserció de catèters venosos centrals en malalts hospitalaris
 • Sedació i analgèsia en biòpsia moll d’ós i, en fibrobroncoscòpia i ecocardiografia transesofàgica en malalts de risc.
 • Diàlisi convencional a malalt ingressat

Fora d’UMI. Hospitalària

 • Suport a l’atenció del malalt greu no crític
  • Ventilació mecànica no invasiva
  • Projecte VIDA
 • Atenció del pacient greu i urgent arreu de l’HTVC.
  • Equip de reanimació cardiopulmonar. Suport Vital Avançat intrahospitalari
 • Postaguts
  • Coronaris, seguiment fins l’alta dels malalts coronaris que tenen com servei d’ingrés a l’HTVC el SMI i amb estudi diagnòstic i terapèutic no complex.

Activitat ambulatòria programada (gabinets)

 • Ecocardiografia
 • Marcapassos definitius (Unitat funcional amb Cardiologia)
 • Implantació de dispositius d’accés vascular permanents per quimioteràpia: PICC (agenda pròpia infermera) i DAV
 • Inserció accés vascular per diàlisi (Hospital Sta. Creu, Jesús)
 • Cardioversió elèctrica
 • Tests de provocació farmacològics (agenda pròpia infermera)
 • Dessensibilització a fàrmacs (agenda pròpia infermera)
 • Programació marcapassos (agenda pròpia infermera)
 • Interpretació Holter (agenda pròpia infermera)
 • Accés vascular _ Inserció Midline (agenda pròpia infermera)

 

Docència

Residents de medicina intensiva: el Servei disposa de l’acreditació docent per aquesta l’especialitat.

Participació en el programa de formació dels metges interns residents de les especialitats: medicina interna i anestesiologia.

Formació en Suport Vital Bàsic (SVB), SVB i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA), i SVA a metges, diplomats d'infermeria i tècnics de transport sanitari.

Comments are closed.