Laboratori de Biologia Molecular i de Recerca

Situació
Planta baixa

Telèfon
977 519 227 (ext:2304) /  977 519 140 (ext:2164)

Correu electrònic
patologia.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Responsables: Dra. Marylène Lejeune – Dra. Mar Olga Pérez Moreno

Presentació

El Laboratori de Biologia Molecular i Recerca (LBMiR) té la missió de portar a terme tècniques innovadores o d’alta sofisticació necessàries per a l’assistència al diagnòstic o per a la recerca en el nostre àmbit de treball i introduir-les-hi.

En aquest context, treballa amb l’objectiu d’aconseguir una transferència més eficaç dels avenços científics obtinguts en la prevenció, diagnòstic i tractament dels problemes de la salut amb més prevalença.

Compta amb personal altament especialitzat que disposa d’un espai físic amb laboratoris, sala de microscòpia i despatxos.

Cartera de serveis assistencials

• Desenvolupament de tècniques de biologia molecular (patologia i microbiologia)

• Detecció d’agents etiològics d’ITS, de meningoencefalitis, d’infeccions respiratòries i microorganismes multiresistents en mostres biològiques mitjançant PCR a temps real (vegeu Anàlisis clíniques)

• Estudi mutacional de EGFR, KRAS, NRAS i BRAF amb la plataforma molecular Idylla (veure Anatomia Patològica)

• Estudi de translocacions en limfomes (BCL2, BCL6, c-MYC, IgH) mitjançant la tècnica d’hibridització in situ amb fluorescència (FISH)

• Estudi d’amplificació del gen HER2 mitjançant la tècnica d’hibridització in situ amb fluorescència (FISH)

• Detecció-tipificació del virus del papil·loma humà (VPH) d’alt risc amb el sistema Cobas 4800 (vegeu Anatomia Patològica)

• Detecció del RNAm específic de la citoqueratina 19 de les cèl·lules tumorals en ganglis sentinelles del càncer de mama amb el sistema OSNA (vegeu Anatomia Patològica)

Suport a la recerca

Assessorament a tots els investigadors (metges, infermers, biòlegs, etc.) de la Gerència Territorial, tant de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta com d’Atenció Primària Terres de l’Ebre.

Els investigadors de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre coordinen i duen a terme diversos tipus de projectes d’investigació tant de les línies de recerca més competitives com d’altres d’emergents. Els diferents grups de recerca col·laboren amb xarxes de recerca d’excel·lència d’àmbit nacional i internacional. Els objectius d’aquests grups se sumen als objectius de grans centres nacionals de recerca de transvasar de forma àgil i ràpida tots els avanços fruit de la investigació al Sistema Nacional de Salut, buscant en tot moment que el nostre treball pugui repercutir directament en la clínica i en tots els ciutadans.

Podeu trobar més informació sobre recerca aquí

Línies de recerca

Grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica, responsable: Marylène Lejeune (https://10.84.144.4/intranetg/index.php?page=Grup-de-recerca-en-Patologia-Oncologica-i-Bioinformatica)

Grup de recerca en Microbiologia Clínica, responsable: Mar Olga Pérez Moreno (https://10.84.144.4/intranetg/index.php?page=grup-de-recerca-en-microbiologia-clinica)

 

Comments are closed.