Farmàcia

Situació
Planta baixa

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Responsable del servei: Dra. Esther Julián Avila

Presentació

El Servei de Farmàcia es un servei central clínic integrat funcionalment i jeràrquicament en l’estructura hospitalària. Té la missió de contribuir a l’atenció farmacoterapèutica integral dels pacients amb criteris d’eficàcia, seguretat, conveniència i eficiència, a través de l’assessorament als professionals, a l’organització i al pacient.

La visió del Servei de Farmàcia és ser un servei de qualitat, amb millora permanent dels processos assistencials, creixement professional i tècnic amb els recursos disponibles, que assoleixi un alt grau de satisfacció als pacients i professionals.

Cartera de serveis

La cartera de serveis inclou totes les activitats agrupades en les àrees de producció següents:

Àrea de gestió de medicaments

Gestió d'adquisicions, logística, distribució i consums: sistemes d'informació
Manteniment de farmacioles a les unitats clíniques

Àrea de gestió clínica de la farmacoteràpia

Informació de medicaments
Docència farmacoterapèutica
Farmacovigilància, gestió de riscos i prevenció d’errors de medicació
Atenció farmacèutica en pacients ingressats i ambulatoris
Validació sanitària

Àrea de dispensació

Dispensació en dosi unitària (DU)
Dispensació per reposició per pacient
Dispensació per estoc a les unitats d'infermeria de l’hospital i centres d’atenció primària
Dispensació d'estupefaents
Dispensació de medicaments en ús compassiu i off label
Dispensació de medicaments estrangers
Dispensació a pacients ambulatoris
Dispensació de mostres en investigació clínica

Àrea d'elaboració

Fórmules no estèrils (magistrals i normalitzades)
Fórmules estèrils (magistrals i normalitzades)
Citotòxics

Docència

Formació de pregrau
Tècnic en farmàcia: conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques amb l‘IES Terres de l’Ebre

Formació continuada
El personal de Farmàcia participa en les activitats de formació continuada del personal del Servei i de l’Hospital

Comments are closed.