Anestesiologia i Reanimació

Situació
Consultes externes: Centre d'Atenció Especialitzada Baix Ebre

Àrea quirúrgica, 2a planta

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de secció: Dra. Mª Carmen Gómez Martínez

Objectius i funció

L'objectiu del Servei d'Anestesiologia i Reanimació és donar cobertura anestèsica a tots els procediments diagnòstics i terapèutics que siguin sol·licitats des dels diferents serveis de l'Hospital i el ractament de pacients amb dolor crònic no maligne.

Àmbits assistencials

Àrea quirúrgica central
Consultes Externes hospitalàries
Unitat de Cirurgia sense Ingrés
Unitats d'hospitalització
Urgències
Àrea d'obstetrícia
Serveis de Radiodiagnòstic, Aparell Digestiu i Medicina Interna
Atenció especialitzada CAP Baix Ebre: consulta de tractament del dolor

Unitats específiques

Unitat de Recuperació Postanestèsia (URPA)
Unitat de Tractament del Dolor

Cartera de serveis

Anestesiologia i reanimació

1. Valoració del risc, preparació i optimització preoperatòria. Prehabilitació en cirurgia de còlon.
2. Optimització preoperatòria en cirurgia de i del pacient greu.
3. Premedicació/preparació immediata del pacient.
4. Tècniques de l’àrea quirúrgica: accessos vasculars perifèrics i centrals eco guiats.
5. Monitoratge no invasiu, monitoratge invasiu. Pressió arterial cruenta.
6. Inducció i manteniment anestesia general.
7. Tècnica anestèsica locoregional.
8. Vigilància i manteniment de la homeostasia corporal i de la temperatura.
9. Accessos vasculars centrals (jugular, subclàvia, femoral) eco guiats.
10. Procediments anestèsics:
• Sedació, ansiolisis i/o analgèsia
• Anestèsia general endovenosa o balancejada
• Epidural
• Intradural
• Paravertebral
• Seqüencial (intradural + epidural)
• Combinada (general + epidural)
• Bloquejos nerviosos perifèrics: de membre superior, inferior, paret toràcica i abdominal ecoguiats
• Anestèsia regional endovenosa
11. Tècniques de recuperació i estalvi de sang i minimització sagnat intraoperatori.
12. Maneig de via aèria, intubació i tècniques per a via aèria difícil: intubació amb fibrobroncoscòpia, airtraq, dispositius supraglòtics, videolaringoscopio, intubació selectiva, nasotraqueal.
13. Suport Ventilatori.
14. Monitoratge respiratori.
15. Tècniques d’analgèsia postoperatòria: intravenosa, epidural, bloquejos nerviosos.
16. Tècniques de reanimació post quirúrgica.
17. Reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada.

Unitat del dolor crònic

1. Història clínica dirigida i tècniques diagnòstiques
2. Maneig farmacològic dels diferents tipus de dolor osteomuscular, neuropàtic, visceral, oncològic
3. Estimulació elèctrica TENS, pendent d’iniciar iontoforesis
4. Perfusions de lidocaïna i ketamina
5. Analgèsia contínua amb catèter epidural, intradural (bomba infusió externa amb reservorio subcutani-intratecal per a dolor oncològic), de plexe nerviós (per a facilitar la rehabilitació en la síndrome de distròfia simpàtica reflexa)
6. Bloquejos nerviosos perifèrics

 

Docència

El Servei disposa de l’acreditació docent per a l’especialitat d’anestèsia amb una capacitat formativa d’un resident/any. En el moment actual el Servei disposa d’un resident per cada any de formació.

Comments are closed.