Anatomia Patològica

Situació
Planta semisoterrani (accés directe per la porta de Rehabilitació)

Telèfon
977 51 91 04

Correu electrònic
patologia.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Ramon Bosch Príncep

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica facilita informació assistencial clínica, bàsica i epidemiològica, que contribueix de manera decisiva al diagnòstic de moltes malalties i processos que requereixen extracció de mostres del cos humà. A través d’estudis morfològics i funcionals es defineixen la natura de les malalties, s’estudia la seva extensió, es valoren factors pronòstics i s’emeten recomanacions terapèutiques.

El Servei d’Anatomia Patològica constitueix una peça clau en el control de qualitat institucional mitjançant la valoració i contrast d’aspectes clíniques, correlació clinicopatològica, patologia iatrogènica, eficàcia d’estudis citològics i prevenció del càncer, realització d’autòpsies clíniques i participació en diferents comissions i grups de recerca.
El servei col·labora habitualment en les sessions interdisciplinàries de diagnòstic i de formació dels serveis clínics i en els diferents comitès hospitalaris.

Àmbits assistencials

Urgències
Hospitalització
Cirurgia major ambulatòria
Consultes externes
Assistència primària

Unitats específiques

Banc de tumors
Biobanc (en procés d’implantació)
FISH (hibridació in situ amb fluorescència)
Estudi molecular HPV

Cartera de serveis

Citologia exfoliativa, de cavitats i PAAF
Biòpsies endoscòpiques, diagnòstics, extirpació, peces cirúrgiques
Autòpsies clíniques, perinatals, adults
Tècniques convencionals, histoquímiques, immunohistoquímiques, diagnòstiques, pronòstiques i de tractament
Hibridació in situ
Consultes de patologia limfoide

Línies de recerca

Grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica, responsable: Marylène Lejeune

Comments are closed.