Anàlisis clíniques

Laboratori clínic ICS camp de Tarragona-Terres de l'Ebre

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és el resultat del projecte de coordinació entre el Laboratori Clínic Camp de Tarragona i el Laboratori de les Terres de l’Ebre. El número de centre de l'Hospital Verge de la Cinta (Terres de l'Ebre),  és el H43001974.

El Laboratori Clínic del Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre és un servei central que té prioritàriament una funció assistencial, que consisteix en oferir un servei de suport al diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica i humana i amb eficiència econòmica. Amb aquesta missió som proveïdors de serveis òptims i eficients orientats al client amb l’objectiu de millorar continuadament. En aquest sentit el Laboratori va obtenir la certificació ISO 9001 l’any 2000, la qual s’ha anat renovant.

La població atesa correspon a l’àmbit d’influència de la Direcció d’Atenció Primària (DAP) Tarragona-Reus, DAP Tarragona-Valls, DAP Terres de l’Ebre, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Pius de Valls i Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre realitza aproximadament uns 7,5 milions de determinacions anuals provinents de 600.000 peticions o sol·licituds analítiques.

L’activitat assistencial està protocol·litzada en Procediments Normalitzats de treball i el Laboratori segueix les directrius de qualitat de la norma ISO 9001.

El Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre té una plantilla de facultatius especialistes en les diferents àrees de coneixement d’Anàlisis Clíniques, personal d’infermeria, tècnics especialistes de laboratori (TEL), personal auxiliar de laboratori i personal administratiu. Disposa de laboratori per a proves programades i per a proves urgents, oferint un servei assistencial continuat.

Tanmateix, participa activament en la formació de Tècnics especialistes en Laboratori.  Col·labora activament en  l’elaboració de protocols i en la formació continuada de les àrees bàsiques de salut (ABS). El Laboratori està acreditat per a la formació de postgrau en l’especialitat d’anàlisi clíniques.

Telèfon Secretaria del Laboratori: 977 51 91 00

Situació

Planta baixa HTVC

Equip

  • Direcció clínica: Dra. Teresa Sans Mateu
  • Responsable de qualitat: Sandra Calabuig Ballester
  • Responsable de formació: Mar Olga Pérez Moreno
  • Responsable de personal tècnic: Àngels Paz Paz

Tutora Docent: Mar Olga Pérez Moreno
Àrea Urgències:  Núria Casacuberta
Àrea Hematologia: Marta Rodríguez, Teresa Sans i Josep Pedregosa
Àrea Microbiologia: Mar Olga Pérez Moreno, Maria José Centelles, Gemma Recio i Núria Casacuberta
Àrea Bioquímica: Sandra Calabuig, Silvia Montolio i Eva del Corral
Àrea Bioquímica Orines: Silvia Montolio i Eva del Corral
Àrea Immunologia: Sandra Calabuig, Maria José Centelles i Núria Casacuberta
Àrea Hormones, Marcadors Tumorals: Sandra Calabuig, Josep Pedregosa i Teresa Sans
Àrea Fertilitat: Silvia Montolio i Gemma Recio

Política de qualitat

La direcció dels LABORATORIS CLÍNICS ICS CAMP DE TARRAGONA –TERRES DE L’EBRE ha definit la següent política de qualitat, amb la finalitat de documentar el posicionament del nostre sistema de gestió de la qualitat.

Maig de 2018

Política de qualitat dels laboratoris clínics

Serveis

L’activitat assistencial comprèn totes les àrees de coneixement del Laboratori Clínic: Bioquímica, Hematologia, Hemostàsia, Immunohematologia, Immunologia, Immunoquímica i Microbiologia.

Docència

  • Docència pregrau

Tots els membres de la unitat participen en la docència pregrau d’estudiants universitaris de la branca sanitària mitjançant conveni de pràctiques establert entre l’ICS i diferents universitats. Tanmateix es tutelen alumnes de cicle superior de Tècnic Especialista de Laboratori (TEL) de Terres de l’Ebre.

  • Docència de postgrau

La unitat realitza docència postgrau de formació als MIR, FIR, BIR i QIR per a l’especialitat d’anàlisis clíniques. Tanmateix col·labora amb societats científiques i col·legials per a la formació continuada dels seus membres.

Recerca

El Laboratori Clínic de Terres de l'Ebre, participa en múltiples assaigs clínics i estudis policèntrics, promoguts per societats científiques, altres hospitals, i la indústria farmacèutica així com també disposa de línees d’investigació pròpies.

Correu electrònic

laboratori.ebre.ics@gencat.cat

Comments are closed.