Oferta tecnològica, proves i tractaments específics

Ressonància magnètica (IDI) Cirurgia major ambulatòria
Tomografia computada Cirurgia de la retina
Ecografia – Doppler Trasplantament de còrnia
Mamografia Urodinàmia
Ecocardiografia Diagnòstic ràpid del càncer (colorectal, ginecològic, de mama, de pulmó, de pròstata i de bufeta)
Holter- ECG i Holter TA Cribratge de càncer de mama
Unitat de marcapassos Diagnòstic precoç ginecològic
Radiologia convencional Unitat de mama. Gangli sentinella
Telemetria Unitat funcional de la sida
Codi ictus Unitat de diagnòstic prenatal
Toxina botulínica Part natural
Unitat de trastorns cognitius
i de la conducta
Unitat de columna
Electroencefalografia
Unitat de tractament del dolor
Electromiograma
Hospital de dia
Endoscòpia digestiva. CREP
Hospitalització domiciliària
Endoscòpia respiratòria
Banc de sang
Estudi funcional respiratori
Biobanc
Polisomnografia

Comments are closed.