Acompanyants i visitants

Actualització del 24 de novembre de 2022

El procediment s’inicia al taulell d’informació, on s’emetrà diàriament una única targeta per pacient. Això significa que només la persona que porti aquesta targeta, que s’ha de renovar diàriament al taulell, podrà accedir i ser present a l’habitació del malalt. El portador de la targeta d’acompanyant no té limitació horària, és a dir, pot acompanyar el malalt i accedir a la seva habitació durant les 24h de vigència de la targeta.

L’objectiu d’aquesta mesura de prevenció és evitar que es concentri més d’un acompanyant per pacient a les instal·lacions per reduir el risc de contagis. Òbviament aquestes mesures descarten la possibilitat de visites més enllà de l’acompanyant validat per la targeta.

La resta de procediments següents queden de la mateixa manera que anteriorment:

  • L’ acompanyant disposarà d’una butaca per descansar a la nit.
  • Teniu en compte que estem amb malalts, per tant, no feu soroll i eviteu anar pels passadissos.
  • Demanem als acompanyants que col·laborin amb les indicacions del personal de la unitat.
  • Recordeu: si teniu algun dubte o voleu alguna informació, adreceu-vos a la supervisora o al personal d’infermeria responsable del pacient. També us podeu adreçar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari.

Comments are closed.