Programes formatius

Programes formatius de les especialitats acreditades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat adaptats a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta:

Anàlisis clíniques

Català Castellà

Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Català Castellà

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Català Castellà

Infermeria Obstetricoginecològic

Català Castellà

Medicina Familiar i Comunitària

Català Castellà

Medicina Intensiva

Català Castellà

Medicina Interna

Català Castellà

Obstetrícia i Ginecologia

Català Castellà

Pediatria

Català Castellà

Radiodiagnòstic

Català Castellà

Comments are closed.