Formació en ecografies a l’Atenció Primària

Durant els últims mesos 10 professionals d’Atenció Primària de l’ICS a Terres de l’Ebre, han realitzat un curs específic que permetrà formar-los en la tècnica de l’ecografia. Els professionals s’han format en ecografia clínica d’abdomen, una capacitació que permetrà integrar la tècnica de l’ecografia en el si dels equips d’atenció primària i que farà que, al final, tots els equips comptin amb un professional de medicina referent en aquesta tècnica.

Fins ara, l’ecografia s’està emprant en alguns centres i, per això, l’objectiu de la formació és estendre aquesta pràctica perquè tots els equips puguin exercir-la.

Les ecografies clíniques s’utilitzen com a complement de l’exploració que el professional fa als seus pacients, i també serveixen perquè aquests entenguin millor la seva patologia. Fins al moment, s’ha demostrat la seva eficàcia en l’increment de la capacitat diagnòstica, en la reducció de les derivacions a l’atenció especialitzada i en la millora de la satisfacció dels usuaris.

La formació ha estat realitzada per part del professorat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) i es tracta d’un curs presencial amb una secció pràctica i una de teòrica. La formació es completarà amb el suport dels professionals del IDI de Terres de l’Ebre, que realitzaran una formació pràctica individualitzada als professionals d’Atenció Primària.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.