Eulàlia Múria Subirats ha presentat la tesi doctoral

Eulàlia Múria Subirats, especialista en Medicina Familiar i Comunitària a l’EAP Amposta, ha defensat la seva tesi doctoral: “Estratificación del riesgo de fibrilación auricular en pacientes de alto riesgo cardiovascular”, el dia 18 de juny de 2021, a l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre de la URV.

Els directors de la tesi han estat Josep Lluís Clua Espuny i Roger Pla Farnós i ha obtingut la qualificació d’excel·lent amb menció cum laude.

La fibril·lació auricular és una de les arrítmies més freqüents a escala mundial i es preveu que la seva prevalença es duplicarà en els pròxims anys. Per això és important detectar-la de forma precoç abans que debuti com una complicació, especialment l’ictus.

L’objectiu de la tesi és desenvolupar una escala clínica per estratificar el risc de FA entre pacients diabètics i hipertensos, i validar-la posteriorment en població general ≥65 anys. I, així mateix, avaluar aquesta escala de risc de fibril·lació auricular i la seva relació amb la incidència d’ictus isquèmic i la prevalença de deteriorament cognitiu.

Des de l’Àrea de Gestió del Coneixement animem la Dra. Múria a continuar en el camp de la recerca des de la primera línia de l’atenció primària als pacients.

Enhorabona!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.