El Projecte Emma ha aconseguit més de 240.000 euros per a la recerca del càncer de mama

S’utilitzarà la intel·ligència artificial per a predir amb una major antelació les pacients amb pitjor pronòstic i contribuir en la cerca de noves dianes terapèutiques.

El Projecte Emma és una iniciativa de la Fundació Dr. Ferran per a la recerca en càncer de mama, impulsada pel grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica (PO&B), que compta amb el suport de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut. Aquest grup està format per patòlegs, oncòlegs, hematòlegs, biòlegs i especialistes en informàtica i treballa des de fa més de quinze anys en la investigació del càncer de mama i limfomes, així com en l’anàlisi d’imatges digitals i modelització matemàtica.

L’objectiu del projecte Emma és obtenir finançament per a poder estudiar amb major profunditat la resposta immune dels ganglis axil·lars en pacients amb càncer de mama i entendre com aquesta influeix en la resposta al tractament i en l’evolució de la malaltia. La contínua aportació econòmica solidària al projecte Emma i els fons aconseguits a través de diferents convocatòries, han fet enfilar la quantitat recaptada a 240.200 €, amb data 31 de desembre de 2022.

Aquesta fita ha permès la contractació de dos persones al grup de recerca PO&B de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, creant així un equip més multidisciplinari que utilitzarà la intel·ligència artificial per aprofundir en la recerca del càncer. Amb la resta de diners aconseguits s’ha pogut comprar tot el material necessari per a dur a terme la investigació.

En els pròxims mesos es podria portar la recerca un pas més enllà, permetent així l’ús de la intel·ligència artificial per a la creació de models a partir d’imatges histològiques, marcadors de resposta immune presents en el microambient tumoral i els ganglis axil·lars, informació genètica i dades clínicopatològiques. D’aquesta manera, es podria observar quines diferències hi ha a les cèl·lules immunes entre pacients amb i sense metàstasi en els ganglis axil·lars, ja que el 50% de les dones amb metàstasi amb ganglis limfàtics a l’aixella desenvoluparan metàstasi a altres parts del cos durant els 10 anys posteriors al diagnòstic.

Carlos López, coordinador del Projecte Emma, explica que “l’esperança és poder predir de forma més acurada les pacients que tindran major risc de patir metàstasi axil·lar i a distància i, per tant, un pitjor pronòstic després de 10 anys del diagnòstic. Tanmateix, la identificació d’aquestes pacients podria permetre l’aplicació més efectiva dels tractaments o, fins i tot, la detecció de noves dianes terapèutiques per a desenvolupar nous tractaments en el futur”.

Investigació promoguda pel projecte Emma

El 2022, primer any d’execució del projecte Emma, es van seleccionar 400 pacients diagnosticades de càncer de mama del tipus ductal infiltrant entre el 2005 i 2015, juntament amb la compilació de les dades clíniques i patològiques associades durant 10 anys de seguiment clínic i l’extracció del material genètic de biòpsies dels ganglis limfàtics de l’aixella.

Aquest 2023, s’estan duent a terme els talls de les biòpsies parafinades per a, posteriorment, tenyir les preparacions mitjançant tècniques d’immunohistoquímica i estudiar els marcadors de resposta immune presents en els ganglis axil·lars d’aquestes pacients. A continuació, s’avaluaran mitjançant anàlisis genètiques els gens immunes d’expressió més rellevant en els ganglis axil·lars per a identificar els marcadors genètics implicats en la progressió de la malaltia i, finalment, s’integraran totes les dades generades en les diferents anàlisis per a la construcció de models predictius basats la intel·ligència artificial.

“Agraïm a tota la ciutadania, entitats i empreses el suport rebut. El Projecte Emma segueix actiu i obert a noves donacions i col·laboracions per tal de conèixer més sobre aquesta malaltia i continuar avançant en la investigació”, conclou López, que també és coordinador de recerca territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre.

       

Bookmark the permalink.

Comments are closed.