Commemoració del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient de 2022

Un any més, el 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de l’any 2019, té la finalitat de promoure accions per fomentar la seguretat a l’atenció de la salut de les persones, així com prioritzar aquest aspecte com un atribut essencial en la qualitat del servei prestat pels centres sanitaris per millorar la seguretat del pacient i reduir els danys als pacients.

Aquest any, amb l’eslògan “Medicació sense dany”, l’OMS vol fer èmfasi en el fet que els medicaments de vegades causen greus danys si s’emmagatzemen, prescriuen, dispensen o administren de forma incorrecta o si es controlen de forma insuficient.

Les pràctiques de medicació poc segures i els errors de medicació figuren entre les principals causes de danys evitables, en l’atenció de salut a tot el món. Els errors de medicació es produeixen quan les deficiències dels sistemes de medicació i diversos factors humans, com el cansament, les males condicions ambientals o l’escassetat de personal, afecten la seguretat del procés d’ús dels medicaments. Això, pot provocar al pacient greus danys, discapacitats i, fins i tot, la mort.

La campanya mundial reafirma els objectius del repte mundial de l’OMS per la seguretat del pacient: “Medicació sense dany” llançada per l’OMS el 2017, i fa una crida a les parts interessades, perquè donin prioritat i prenguin mesures primerenques, en les àrees clau associades a danys significatius als pacients, causats per pràctiques de medicació poc segures. El Departament de Salut també ha proposat que es mostri el suport a la campanya 2022 en les xarxes socials amb les etiquetes #medicaciósensedanys i, a més, que s’esmentin els perfils @WHO i @salutcat.

Per celebrar aquest dia, des de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient Terres de l’Ebre, i el Servei de Farmàcia de l’Hospital Verge de la Cinta i Atenció Primària, han organitzat una sèrie d’activitats dins del marc del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient de 2022.

Es convida a participar d’aquesta campanya mundial comprometent-se a posar en pràctica el Repte Mundial per la Seguretat del Pacient: Medicació sense dany.

Tortosa, 15 de setembre de 2022

Bookmark the permalink.

Comments are closed.