Coordinació entre els àmbits assistencials de l’ICS Ebre per augmentar la cobertura vacunal enfront la grip

A partir del 7 de novembre, i durant el període de vacunació, una infermera d’atenció primària s’incorpora a l’àrea de consultes externes de l’Hospital Verge de la Cinta per facilitar la vacunació als usuaris que s’hi visitin.

L’objectiu principal de la vacunació és fonamentalment evitar les complicacions de la grip en les persones amb patologies de base que es tradueixen en descompensacions, ingressos hospitalaris i morts.

Entre els objectius de la campanya 2018-2019 hi ha els següents:

 • Millorar la cobertura de vacunació en persones de més de 60 anys (apropar-se al 60%) i en persones amb problemes de salut de risc.
 • Augmentar la cobertura en dones embarassades (apropar-se al 40%).
 • Millorar la vacunació en professionals sanitaris (apropar-se al 40%).
 • Millorar els indicadors de vacunació.

Per això, i amb l’objectiu de millorar la cobertura vacunal en persones amb problemes de salut de risc que segueixen control hospitalari de les seves patologies, s’incorpora una infermera d’atenció primària a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta perquè vacuni els usuaris que hagin acudit a les visites programades a consultes externes, amb el consell previ del professional que els hagi atès.

Es preveu que la captació d’aquest tipus de pacients en l’àmbit hospitalari augmentarà la cobertura vacunal dels pacients als quals es recomana vacunar-se per l’elevat risc de complicacions si contrauen la grip com els que es relacionen a continuació.

Persones de menys de 60 anys que presenten un risc alt de complicacions derivades de la grip:

 • Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (exclosa la hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries (inclòs l’asma, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística).
 • Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:
  • diabetis mellitus
  • malalties cardíaques cròniques
  • obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
  • malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
  • hemoglobinopaties i anèmies
  • hemofília i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors d’hemoderivats i transfusions múltiples
  • asplènia
  • malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic
  • malalties neuromusculars greus
  • immunosupressió (inclosa l’originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs ─inclòs el tractament amb eculizumab─ o en els receptors de trasplantaments)
  • càncer i hemopaties malignes
  • malalties pulmonars cròniques: MPOC, asma, fibrosi quística
  • malalties neurològiques cròniques
  • Implant coclear o en espera d’aquest
  • cromosomopaties: síndrome de Down

       Vídeo de Canal Terres de l’Ebre: Les vacunacions de la grip també a l’Hospital Verge de la Cinta

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.