Convocatòria FISIO-LLIURE-2018: publicació del resultat del 1r acte d’elecció i data, hora i lloc de l’acte d’adscripció

Us informem que, en data 29 d’agost de 2022, es fa pública la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria amb codi d’identificació FISIO-LLIURE-2018, mitjantçant la qual es dona publicitat del 1r. acte d’elecció de destinació, per Gerències Territorials, i també es dona publicitat de les dades de realització del 2n. acte d’elecció (acte d’adscripció).

Diligència

Bookmark the permalink.

Comments are closed.