Convocatòria de selecció específica d’un/a Referent de Benestar Comunitari EAP Amposta (CAP Santa Bàrbara) i Línia pediàtrica de Roquetes. Diligència de declaració de convocatòria deserta

Us informo que en data 21 d’agost de 2023 es fa pública la diligència per la qual es declara deserta la convocatòria per a la selecció específica d’un/a referent de benestar comunitari de l’EAP Amposta (CAP Santa Bàrbara) i Línia pediàtrica de Roquetes.

Diligència

Bookmark the permalink.

Comments are closed.