Posada en funcionament del servei alternatiu de l’equipament de ressonància magnètica a l’HTVC

Degut a que dilluns, 27 de febrer, comencen les obres d’actualització tecnològica de l’equipament de ressonància magnètica (RM) de l’IDI·Terres de l’Ebre a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) que restarà fora de servei fins al mes de maig, s’ha instal·lat un equipament mòbil situat davant de l’entrada principal de l’hospital, amb accés directe des de l’àrea de Diagnòstic per la Imatge, de manera que l’activitat es continuarà realitzant de la forma habitual.

 

 

L’equipament actualitzat, que entrarà en funcionament a partir del mes de maig, disposarà d’un programari més avançat i comptarà amb millores enfocades al benestar de la persona que s’ha de fer l’exploració, que inclouran un entorn més confortable, així com altres elements com l’ambientació de la sala d’exploració amb motius de natura per tal de disminuir l’angoixa que sovint acompanya a la realització d’aquests tipus de proves.

La ressonància magnètica és una prova en què mitjançant un potent imant, junt amb l’emissió d’ones de ràdio, s’obtenen imatges que permeten visualitzar amb detall estructures internes del nostre cos. A diferència de les radiografies i de la tomografia computada, la ressonància magnètica no utilitza raigs X, ni elements radioactius.

La persona que es realitza la prova s’ha d’ajeure en una taula mòbil que s’introdueix dins de l’equip d’RM.

Durant la prova, cada tipus de teixit torna senyals diferents, que una computadora recull i converteix en imatges. En un mateix examen es poden captar moltes imatges que poden ser després reconstruïdes en diferents plans de l’espai en funció de l’anatomia i la zona a estudiar.

L’RM es fa servir per aconseguir imatges anatòmiques o funcionals del cos humà que han d’ajudar a fer un diagnòstic o valorar l’estat de salut d’un pacient. S’utilitza per a una gran varietat de patologies, des de ruptures de lligaments fins a tumors.

Tortosa, 24 de febrer de 2023

Bookmark the permalink.

Comments are closed.