Les dietistes nutricionistes d’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre han promogut la salut alimentària durant el 2023 a través de diferents iniciatives

L’any 2023, les dietistes nutricionistes d’Atenció Primària i Comunitària (APIC) de les Terres de l’Ebre han sumat esforços per a prevenir malalties associades a una mala alimentació, de forma coordinada amb les professionals que treballen a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, mitjançant la promoció d’hàbits alimentaris saludables.

Ester Gavaldà, directora d’APiC de l’ICS Terres de l’Ebre, fa una valoració molt positiva de la incorporació d’aquest rol professional, el febrer del 2022, i recorda que “les nutricionistes s’han sumat als diferents programes en què treballa l’APIC al nostre territori, treballant de forma multidisciplinària amb la resta de professionals i en col·laboració amb els equips de salut pública i la ciutadania.”

“Han contribuït al benestar de les persones, especialment dels col·lectius que més ho necessiten, a través de l’abordatge holístic de  qüestions vinculades a l’alimentació”, afegeix Cristina Sanz, coordinadora de les dietistes nutricionistes d’APiC de les Terres de l’Ebre.

Sessions formatives per a la ciutadania

Les dietistes nutricionistes de les nostres comarques han liderat tres programes grupals per als usuaris dels centres de salut, vinculats a la temàtica de nutrició: “Síndrome metabòlica”, “Cuidem la nostra alimentació i sumem salut” i “Alimentació saludable i econòmica”, que han comptat amb la participació d’un total de 170 persones

D’altra banda, aquestes professionals han participat en diversos programes formatius per a la ciutadania i impulsats pels equips d’atenció primària (EAP) com “Deshabituació de l’hàbit tabàquic”, “Psicoeducatius de benestar emocional”, “Envelliment saludable”, “Fibromiàlgia” o “Higiene del son”, entres d’altres, on s’ha abordat la importància dels canvis d’hàbits

Contribució al coneixement dels i les professionals

A través de sessions de formació, les dietistes nutricionistes han enfortit els coneixements dels equips dels EAP sobre la importància de la dietoteràpia en àmbits claus com les dislipèmies; el vegetarianisme i el veganisme; les anèmies nutricionals; les malalties cardíaques i respiratòries; la síndrome d’intestí irritable i SIBO; les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries; la malaltia celíaca i la inflamació intestinal.

Pel que fa a l’àrea pediàtrica, han portat a terme formacions sobre el rol de la nutrició en els trastorns de l’espectre autista (TEA) i els trastorns de la conducta alimentària (TDAH); el tractament de la hiperfàgia en la població pediàtrica; la paràlisi cerebral i l’alimentació oral; els menús saludables; les compres conscients i responsables i la seguretat alimentària.

Ampliant la veu de la salut alimentària

La participació activa en projectes amb entitats com Creu Roja, Siloé, Caritas o Blanquerna, posa en valor el treball de les dietistes nutricionistes amb el teixit associatiu, com també la col·laboració amb ajuntaments, centres cívics, casals de jubilats, serveis socials i projectes amb joves immigrats.

Respecte a les intervencions comunitàries en la temàtica pediàtrica, destaca la participació en l’Escola de famílies, el cicle de xerrades de criança en la petita infància i les intervencions en el Programa Salut i Escola dintre de l’aula per a 1r d’ESO a 2n de batxillerat, així com les xerrades complementàries per alumnes i famílies.

Les dietistes nutricionistes també han subratllat la importància de l’alimentació en diferents contextos a través de les intervencions en dies mundials com els de la nutrició, l’activitat física, l’obesitat, els llegums; així com les setmanes mundials de l’activitat física, del cribratge del consum d’alcohol, sense fum, etc.

Finalment, mitjançant programes de ràdio com “Mites alimentaris” i entrevistes en diferents emissores locals del territori, han utilitzat els mitjans de comunicació per difondre coneixements sobre nutrició i salut comunitària, amb l’objectiu d’arribar a un públic més ampli.

Salut i Cultura presenten el diccionari en línia Terminologia de l’educació per a la salut

El Departament de Salut i el Departament de Cultura han presentat Terminologia de l’educació per a la salut, un diccionari en línia que recull un centenar de termes d’aquest àmbit amb l’objectiu d’oferir un marc terminològic compartit i consensuat entre els dos Departaments, el TERMCAT i l’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

En els anys vinents, les transicions demogràfiques, epidemiològiques, tecnològiques i socioeconòmiques a les quals ha de fer front el sistema de salut suposaran tot un repte per a la seva capacitat d’assegurar bons resultats de salut i una provisió de serveis eficient, capaç de generar una experiència òptima a les persones ateses. En aquest context, l’empoderament i la capacitació dels pacients i dels seus cuidadors esdevenen claus per a la solvència dels serveis sanitaris i, en conseqüència, fan de l’educació per a la salut un camp preferent de les polítiques públiques.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assistit a la presentació del nou diccionari recalcant que “el nou diccionari en línia és un instrument molt útil per dur a terme un repte: garantir l’ús del català en el sistema de salut de Catalunya. Volem que es garanteixi el català en el sistema per millorar la salut de la gent, per parlar amb la gent amb la seva llengua materna, que a més és la nostra; està demostrat que la millora dels resultats en salut van directament implicats en com atens els pacients en la seva llengua. Per fer-ho possible, assegurem que tots els professionals puguin aprendre català o, almenys, que s’hi puguin relacionar amb els pacients que el parlen.”

 

Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre: s’estabilitza el nombre d’infeccions per VIH a Catalunya

 1. L’any 2022 a Catalunya se n‘han registrat 460 nous diagnòstics
 2. 32.579 persones viuen amb la infecció a Catalunya i un 5,8% d’elles ho desconeix
 3. Catalunya ha assolit, i fins i tot superat, els objectius 90-90-90 d’ONUSIDA: actualment el 94% de les persones infectades pel VIH ho saben, de les quals el 90% estan en tractament i el 98% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable
 4. Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, 130 entitats se sumen al manifest de Salut per treballar amb l’objectiu d’eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030
S’estabilitza el nombre d’infeccions per VIH a Catalunya

Catalunya experimenta una situació d’estabilització del nombre de noves infeccions declarades per VIH, segons les dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), coordinat des de la Subdirecció General d’Addicions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (SGAVIHV) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Quant a l’any 2022, a Catalunya s’estima que 32.579 persones viuen amb el VIH i el nombre de nous diagnòstics notificats ha estat de 460, que representa una taxa de 5,9 casos per 100.000 habitants. D’aquests nous casos, el 83,5% corresponen a homes, amb una taxa de 10 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d’1,9 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones que viuen amb el VIH és de 37 anys.

Pel que fa al període 2011-2021, s’observa que el nombre de nous diagnòstics de VIH ha presentat una gradual disminució, passant d’11,8 casos per 100.000 habitants l’any 2011 fins als 5,6 casos per 100.000 habitants l’any 2021, estabilitzant-se al 2022. Aquest descens gradual en el nombre de casos d’aquest període és atribuïble a l’expansió del tractament –que des del 2015 és universal, és a dir, que tota persona diagnosticada el rep independentment de la seva condició clínica–, així com a l’augment de l’ús de la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP), a la pandèmia COVID i a l’ampli ventall d’intervencions desplegades en tots els àmbits durant aquests anys.

La principal via de transmissió ha estat la sexual: un 57,7% dels nous diagnòstics s’han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 35,7% van ser en homes i dones heterosexuals.

La resposta al VIH a Catalunya

Catalunya disposa d’un potent pla estratègic, el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030 impulsat i coordinat per la SGAVIHV del Departament de Salut, aprovat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i per Acord de Govern. Aquest document inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar en resposta a aquests problemes de salut a Catalunya i recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes.

Les mesures incloses en aquest pla esdevenen fonamentals per reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l’accés precoç al tractament i millorar la qualitat de vida de les persones infectades, així com reduir l’estigmatització associada a aquestes infeccions, mitjançant l’acció comunitària per a la inclusió social.

Una de les estratègies considerades més eficients en la prevenció del VIH és la profilaxi preexposició (PrEP), que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i que ja ha beneficiat a prop de 9.000 persones (el 50% de tot l’Estat). Aquest tractament suposa una estratègia de salut pública molt efectiva per a prevenir el VIH en persones amb elevat risc d’infecció.

Entre les actuacions desplegades també destaca el pla per a l’accessibilitat al preservatiu (més de 2 milions de preservatius interns, externs i lubrificants distribuïts gratuïtament); la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes de distribució de xeringues (741.646 xeringues distribuïdes a través de més de 600 agents); el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries (1.632.923,82 euros a 58 projectes de 30 entitats); la diversificació de l’oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH (14.605 proves realitzades a 14 ONG, 918 proves a 122 farmàcies i prop de 400.000 proves fetes a la xarxa sanitària) i l’actualització del model de seguiment en l’atenció a les persones VIH per adequar-lo als seus perfils i necessitats.

Compromís ‘95-95-95’ amb la societat

Catalunya ha progressat de manera important en el coneixement de la infecció per VIH, n’ha incorporat noves eines per a la prevenció, i ha aconseguit millorar la supervivència i la qualitat de vida de les persones infectades gràcies als avenços en els tractaments. I sobretot, la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Tot això ha permès assolir els objectius 90-90-90 d’ONUSIDA –el Programa de les Nacions Unides per al VIH– per a l’any 2020, que fixaven que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% d’aquestes estiguin en tractament i que el 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.

Actualment, Catalunya ja ha superat aquelles xifres i ha arribat a aconseguir les 94-90-98:

 1. el 94% de les persones infectades pel VIH ho saben;
 2. el 90% d’aquestes estan en tractament;
 3. i el 98% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable.

s’està en camí d’aconseguir l’objectiu ‘95-95-95’ marcat per al 2025, el nou repte ONUSIDA que concentra bona part dels esforços de la societat mundial. A més, també es treballa per aconseguir un quart ‘95’, relacionat amb que les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. En aquest sentit, i per tal d’eliminar l’estigma i la discriminació associada amb el VIH encara present en la nostra societat i mitjançant l’acció coordinada del Govern de la Generalitat, el Departament de Salut treballa amb el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Comitè Primer de Desembre en l’impuls del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets. La finalitat d’aquest Pacte és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.

Quant a la situació del VIH arreu, el darrer informe d’ONUSIDA estima que hi ha uns 39 milions de persones amb VIH al món i que s’han produït 1,3 milions de nous diagnòstics el 2022. A l’Estat espanyol, durant l’any 2022 es van declarar 2.956 nous casos i s’estima que viuen amb el VIH més de 150.000 persones.

Manifest per eliminar el VIH com a amenaça de salut pública l’any 2030

Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida que se celebra cada 1 de desembre, aquest any 130 entitats públiques i privades s’han sumat al manifest promogut per la SGAVIHV. Amb el títol “Reforcem el compromís”, el document pretén sensibilitzar a la població i reforçar la importància del treball conjunt en la resposta al VIH, amb l’objectiu d’eliminar el VIH com a amenaça per a la salut pública en el 2030.

 1. Accediu al Manifest del Dia Mundial de la Sida 2023, ‘Reforcem el compromís’: https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10653

Les obres d’ampliació del CAP de l’Ametlla de Mar s’estan desenvolupant de la forma prevista

L’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) de l’Ametlla de Mar, que va començar al mes de juliol, s’està realitzant en un solar adjacent, de titularitat municipal, que albergarà tres plantes. Està previst que els treballs finalitzen al primer trimestre del 2024 i a hores d’ara ja s’han creat els fonaments del nou edifici i se’n pot observar una part de l’estructura.

L’actuació té com a objectiu principal traslladar al mateix centre el servei de rehabilitació ambulatòria per tal que les persones usuàries tinguen un únic punt d’atenció, a la vegada que es dona compliment al programa funcional d’aquest CAP.

 

L’ampliació compta amb una inversió prevista de més de dos milions d’euros, finançats amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration), i ampliarà en una superfície al voltant de 800 metres quadrats l’actual CAP.

A la planta baixa de l’edifici annex, amb un accés independent, hi haurà l’àrea de rehabilitació que inclourà consultes i un gimnàs amb una zona de boxes polivalents. La primera i segona planta albergaran consultes polivalents per donar resposta a les noves necessitats d’Atenció Primària sorgides a partir de la incorporació dels nous rols professionals. A més, s’hi ubicarà una nova Aula d’Educació Sanitària que permetrà dotar d’espais per a la docència dels professionals del CAP.

 

Els metges d’atenció primària de les Terres de l’Ebre avancen en la formació en ecografia clínica

Aquesta setmana ha finalitzat amb èxit el curs d’ecografia d’abdomen dirigit a 32 professionals  de l’Atenció Primària i Comunitària (APiC) de les Terres de l’Ebre. Aquesta iniciativa, duta a terme al Cap El Temple de Tortosa, representa un pas ferm en l’aplicació de l’ecografia clínica com a tècnica de suport en l’atenció primària.

Dirigit tant a facultatius com a residents en medicina de família del territori, aquest curs ha proporcionat una oportunitat única per aprofundir en l’ecografia normal i patològica. Durant els tres mesos de tardor, els participants han abordat escenaris clínics prevalents en l’atenció primària, adquirint habilitats pràctiques essencials per a la seua pràctica diària.

Amb una durada de 100 hores, el curs ha tingut un 60% de sessions pràctiques, amb grups reduïts de cinc alumnes, fomentant una formació més personalitzada. Sota la supervisió de professors experts del grup ecoAP de CAMFiC, els professionals han après a utilitzar adequadament els ecògrafs i a interpretar els resultats amb precisió. També s’ha comptat amb el suport de la vocalia territorial de CAMFiC, la Unitat Docent de MFiC i la Direcció d’Atenció Primària de Terres de l’Ebre.

“Aquesta formació aporta molt valor a l’exercici a l’APiC, actualment dotada d’ecògrafs a la majoria dels centres, atès que permet augmentar la resolució de l’atenció als pacients, prioritzar la seua derivació amb patologia greu, la sol·licitud de proves. A més, dona als professionals un gran estímul per millorar la qualitat assistencial, a més d’omplir de més sentit el seu treball”, explica la doctora Anna Panisello, directora de l’Equip d’Atenció Primària Tortosa Est.

Amb aquesta formació, els metges d’APiC de les Terres de l’Ebre reforcen la seua capacitat diagnòstica i contribueixen a l’objectiu més ampli d’incrementar la qualitat de l’atenció primària, posant l’ecografia al servei dels pacients i de la millora contínua en el sistema de salut.

En aquest sentit, la Direcció Estratègica d’Atenció Primària i Comunitària, en el marc del Pla de salut de Catalunya 2021-2025, promou la incorporació de l’ecografia a l’atenció primària amb l’objectiu de millorar l’eficiència del sistema i la satisfacció dels pacients.

“El consentiment s’ha de construir”: l’ICS posa el focus en les violències sexuals amb motiu del 25-N

Tallers de sensibilització a l’alumnat de 3r d’ESO de Tortosa sobre el consum responsable d’alcohol

Aquest mes de novembre, coincidint amb la Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol, professionals d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut a les Terres de l’Ebre, a través del programa de Salut i Escola, estan duent a terme un conjunt de tallers de sensibilització adreçats a l’alumnat de 3r d’ESO dels vuit centres educatius de Tortosa que s’han adherit al programa.

La Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol 2023 reforça la importància de la consciència sobre els perills del consum d’alcohol. Amb més de 200 malalties, lesions i altres problemes de salut associats al consum d’alcohol, es destaca que el consum responsable és fonamental per evitar riscos, incloent-hi set tipus diferents de càncer.

Sònia Ponce, directora de la Línia Pediàtrica de Tortosa, explica que “amb Salut i Escola volem millorar la salut dels adolescents de les Terres de l’Ebre mitjançant accions que promocionen hàbits saludables, prevenen situacions de risc, i ajuden a detectar precoçment problemes relacionats amb la salut. Sens dubte, la reducció del consum d’alcohol és la millor opció per minimitzar els riscos per a la salut”.

Els tallers que s’estan impartint aborden diverses dimensions del consum d’alcohol i busquen educar el jovent sobre la importància de fer-ho de manera responsable. Diferents especialistes d’Atenció Primària, com infermeres referents del programa de Salut i Escola, infermeres i metgesses referents de comunitària, referents de benestar emocional, dietistes nutricionistes, fisioterapeutes i també estudiants d’infermeria de la Universitat Rovira i Virgili (URV), estan involucrats en aquesta iniciativa. Els tallers es distribueixen en tres zones:

       

Zona 1: Calculadora del Consum d’Alcohol
A través de la “Calculadora del Consum d’Alcohol”, es pretén conscienciar l’estudiantat sobre les unitats de beguda estàndard (UBE) i com calcular si estan consumint una quantitat d’alcohol excessiva. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que superar les 4 UBE diàries o 28 UBE setmanals en homes, i les 2 UBE diàries o 17 UBE setmanals en dones, es considera un consum de risc.

Es convida als i les estudiants a utilitzar la calculadora Veus el que beus? de forma anònima per avaluar els seus hàbits de consum. A més, es destaca la importància de parlar amb els metges de capçalera o trucar a la Línia Verda (telèfon 900 900 540) o al 061 Salut Respon per obtenir més informació i consells.

Zona 2: Mites Relacionats amb el Consum d’Alcohol
La segona zona dels tallers aborda mites comuns relacionats amb el consum d’alcohol. Es destaca que el consum elevat d’alcohol, fins i tot de forma puntual, pot ocasionar danys importants a la salut, com ara un coma etílic i un augment del risc d’accidents o altres comportaments de risc. Es desmenteixen altres mites com la idea que prendre cafè o vomitar accelere l’eliminació d’alcohol del cos.

Zona 3: Possibles Efectes Positius i Negatius
La tercera zona dels tallers consisteix en un taller participatiu on els estudiants comparteixen les seues idees sobre els possibles efectes positius i negatius del consum d’alcohol. Aquesta activitat pretén fomentar la reflexió i el debat entre els participants sobre les conseqüències del consum d’alcohol per a la seua salut i al seu entorn.

 

Professionals de primària de l’ICS Terres de l’Ebre s’actualitzen per combatre la resistència als antimicrobians

Amb motiu de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’ús dels Antimicrobians 2023, el Programa d’Optimització d’Antibiòtics (PROA) comunitari de Terres de l’Ebre ha organitzat una sessió d’actualització dirigida als professionals d’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre i de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre.

L’esdeveniment, que va tenir lloc el 21 de novembre, va abordar les infeccions prevalents a la comunitat i va posar de manifest la importància de la gestió responsable dels antimicrobians.

La resistència als antibiòtics és una amenaça creixent que impacta directament en la salut pública, amb conseqüències que poden ser devastadores. S’estima que la resistència als antimicrobians ja provoca la mort d’unes 25.000 persones a la Unió Europea cada any i gairebé 700.000 a escala mundial. Si aquest fenomen no s’atura, les estimacions indiquen que el 2050 podria haver-hi més de 390.000 morts anuals a la Unió Europea i 10 milions en l’àmbit global, xifres que superarien les estadístiques de mortalitat per càncer.

La sessió d’actualització va reflexionar sobre un dels reptes de la salut pública: les estratègies que cal posar en pràctica per a disminuir el consum d’antimicrobians i evitar-ne l’ús innecessari, subratllant la importància de la prescripció responsable. Els professionals de la salut van rebre informació detallada sobre les infeccions prevalents a la comunitat i les pràctiques clíniques òptimes per al seu tractament.

La contribució d’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre a la jornada va ser liderada Raquel Gutiérrez, responsable de la Unitat de Farmàcia d’Atenció Primària Terres de l’Ebre, que va compartir coneixements sobre les pràctiques farmacèutiques òptimes per aconseguir un ús responsable d’antimicrobians, incloent-hi la gestió eficient de medicaments i la prevenció de resistències.

Raquel Gutiérrez explica que: “La resistència als antimicrobians afecta la nostra capacitat per tractar infeccions i procediments mèdics bàsics. És responsabilitat nostra, com a professionals de la salut, assegurar-nos que utilitzem aquests medicaments de manera eficient per a garantir la seva eficàcia a llarg termini.”

També hi va participar el doctor Miquel Navarro, adjunt a la Línia Pediàtrica de Tortosa, qui va oferir una visió especialitzada en infeccions pediàtriques.

Salut destina 320M€ per millorar les condicions laborals del personal de l’Institut Català de la Salut

 • La dotació ha fet possible que l’Institut Català de la Salut (ICS) i els sindicats CCOO, UGT, SATSE i Metges de Catalunya firmin el Tercer Conveni de l’ICS, que beneficiarà uns 55.000 professionals
 • El personal mèdic tindrà millores salarials des de la seva incorporació a l’ICS i també al final de la seva carrera professional amb l’exoneració de guàrdies i la seva compensació
 • El sou fix d’infermers i infermeres augmentarà en 1.700 € anuals i el complement específic de professionals, com fisioterapeutes, s’homologarà al de la concertada amb 1.700 € anuals
 • Amb un any, Salut ha millorat les condicions laborals de tots els treballadors del sistema de salut, uns 140.000 professionals

El Departament de Salut injectarà 320 milions d’euros per millorar les condicions laborals del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS) a través del Tercer Convenide l’ICS pels pròxims quatre anys. Aquest dimecres, l’ICS ha firmat amb CCOO, UGT, SATSE i el Sindicat de Metges de Catalunya aquest acord que beneficiarà més de 55.000 treballadors.

Entre les mesures principals que afecten a tots els col·lectius de l’ICS, el pacte inclou que a les persones que s’incorporin a l’ICS se’ls reconeixerà la carrera professional de la resta del sistema; s’incrementarà també el preu de les guàrdies dels dies especials de Nadal i Cap d’Any un 100% per a tots els col·lectius i s’estendrà la carrera professional a tot el col·lectiu de l’ICS, fix o eventual. A més, per a tots els col·lectius no mèdics, es revertiran les retallades amb la reducció de la jornada anual en 43 hores. Es passarà de les 1.642 a les 1.599.

Pel que fa al personal mèdic, el pacte inclou, entre altres punts, millores salarials des de la seva incorporació a l’ICS i també al final de la seva carrera professional amb l’exoneració de guàrdies i la seva compensació.

També augmenta en 1.700 € anuals el sou fix d’infermers i infermeres i el complement específic de professionals del grup A2 sanitari (com fisioterapeutes o treballadors socials) s’homologa al del sector concertat amb 1.700 € anuals.

A més, es crea un complement específic per a l’atenció primària i comunitària (APiC) per a àrees urbanes de 19.020 € anuals i per àrees rurals de 20.045 € anuals.

En una atenció als mitjans de comunicació, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha qualificat aquest acord de “transcendent i imprescindible”. Balcells ha volgut remarcar que “és un instrument per a la millora de l’atenció de la ciutadania, de la qualitat i de l’equitat. És un abans i un després”.

El titular de Salut també ha destacat l’aposta del Govern pels professionals de tot el sistema: “Des que ens vam incorporar tot l’equip a Salut, vam posar com a prioritat els i les professionals, i això s’ha constatat i construït amb l’acord del SISCAT i quedava pendent el segon gran bloc que avui hem completat amb el conveni de l’ICS, que té una quantificació de 320 M€ addicionals per a la millora de les condicions laborals. Un fet que reverteix les retallades de l’època del 2010; reverteix la situació de la pandèmia i ens col·loca en un nivell competitiu per als professionals”.

En aquest sentit, el titular de Salut ha subratllat que “l’increment pressupostari de Salut gairebé ha estat utilitzat totalment a millorar les condicions dels professionals. Tenim el conjunt de professionals millors tractats, amb unes condicions molt competitives amb altres comunitats de l’Estat i amb l’estranger”.

Mesures detallades

Les mesures destacades que afecten a tots els col·lectius de l’ICS són les següents:

 1. A les persones que s’incorporin a l’ICS se’ls reconeixerà la carrera professional de la resta del sistema.
 2. S’incrementa el preu de les guàrdies dels dies especials de Nadal i Cap d’Any un 100% per a tots els col·lectius.
 3. S’estén la carrera professional a tot el col·lectiu de l’ICS, fix o eventual.

I per a tots els col·lectius no mèdics, es revertiran les retallades amb la reducció de la jornada anual en 43 hores. Es passarà de les 1.642 a les 1.599.

Pel que fa a les mesures destacades del personal mèdic són les següents:

 1. El nou metge especialista que s’incorpora a l’ICS després del MIR rebrà, a partir del primer any, un sou base de 65.000 euros anuals, sense comptar les guàrdies.
 2. El personal mèdic especialista millora la seva carrera professional, tant perquè l’obté abans computant els anys de MIR, com perquè s’incrementa la seva retribució en 1.000 €.
 3. Es crea un complement per al metge sènior per a quan deixi de fer guàrdies, que va dels 1.000 € als 3.000 € anuals, en funció de l’edat de l’exempció i del nombre de guàrdies que hagi fet de mitjana.
 4. El complement específic del lloc de treball s’equipara amb el del SISCAT tant pels metges d’hospital com pels d’atenció primària.
 5. Es crea un complement específic per a l’atenció primària i comunitària (APiC) de 19.020 € anuals per a zones urbanes i 20.045 € per a àrees rurals.
 6. Augmenta el preu de la guàrdia presencial un 30% de mitjana i es garanteix el descans després de la guàrdia de 24 hores en una jornada laboral.
 7. Es regulen les guàrdies de crida o localitzades: es fixa el seu abonament segons la disponibilitat i l’activació. Es garanteix l’exoneració als metges de més edat.
 8. Es redueix la jornada laboral dels professionals mèdics d’hospital en 86 hores anuals: passaran de les 1.728 a les 1.642 hores.
 9. El límit de jornada anual és de 2.187 hores, comptant la jornada ordinària i la complementària.

Les mesures destacades pel que fa al personal d’infermeria són les següents:

 1. S’incrementa el sou fix de les infermeres en 1.700 euros anuals, equiparant-se al del SISCAT.
 2. Es reconeix la categoria d’especialitat en infermeria amb 1.500 euros anuals en la carrera professional. Inclou a les infermeres que tenen el títol i treballen en l’àmbit de la seva especialitat.
 3. Es reconeix la carrera professional obtinguda en l’àrea de crítics, anestèsia, cremats i quiròfans amb una millora de 1.000 € anuals per la seva formació o experiència.
 4. La formació especialitzada en l’àrea medico-quirúrgica en general es reconeix en la carrera professional amb una millora de 750 € anuals.
 5. Es crea un complement per al personal infermer que treballi a torns i doni cobertura les 24 hores del dia per un import màxim de 450 € anuals.
 6. Es reconeixen les infermeres de pràctica avançada.
 7. Es reconeix i compensa l’encavalcament del temps dedicat en els canvis de torn d’infermeria.

Les millores específiques a la resta de col·lectius són les següents:

 1. El complement específic del grup A2 sanitari (com els fisioterapeutes, les treballadores socials i la resta de professionals) s’homologa al sector concertat amb 1.700 € anuals.
 2. Els auxiliars administratius tindran carrera professional amb un increment d’entre 300 i 800 € anuals i també un augment anual de 500 € a la DPO.
 3. Els TCAI d’hospitals tindran el nivell 3 de carrera professional amb un complement específic que suposa un increment d’entre 400 i 770 € anuals, segons siguin ara de nivell 1 o 2. A més, cobren el temps dedicat en el canvi de torn.
 4. El personal TCAI cobrarà l’encavalcament pel canvi de torn.
 5. S’incrementen les DPO dels professionals administratius, tècnics superiors i diplomats de gestió i serveis, TCAI, zeladors i tècnics superiors especialistes sanitaris pels següents imports:

-Administratius: 323 €

-Zelador i altres categories del grup prof.:262 €

-Tècnic especialista Superior sanitari (raigs, laboratori…): 264 €

-TCAI296 €

-Gestió i serveis A1 (titulats superiors no sanitaris): 139 €

-Gestió i serveis A2 (enginyers tècnics..): 119 €

 1. Es crea un complement de rendiment anual per al personal que treballi a torns de 24 hores, 7 dies a la setmana per 365 dies a l’any, pels TCAI a hospitals 300 euros i per al personal tècnic especialista superior sanitari i zeladors de 200 € anuals.
 2. Es millora i unifica el complement específic del personal zelador dels hospitals entre 700 i 1.250 € anuals.
 3. S’estén la DPO a qualsevol professional que treballi més de 175 dies l’any, amb qualsevol tipus de nomenament.
 4. Es millora el complement de nit dels dissabtes i diumenges de tots els col·lectius que presten serveis en jornada ordinària.

Aquest acord arriba 11 mesos després que el Departament de Salut destinés 460 milions d’euros per fer possible l’acord històric per millorar les condicions dels treballadors adscrits al III Conveni laboral del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

En un any, el Departament de Salut ha millorat les condicions laborals de tots els treballadors del sistema de salut, uns 140.000 professionals.

L’ICS

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb 52.500 professionals que presten servei a gairebé més de set milions de persones de tot el país.

L’ICS gestiona 289 equips d’atenció primària (EAP) i, a més, participa en el Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE) i en el Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP).

L’Institut també gestiona 8 hospitals: Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias i Pujol, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta de Tortosa i l’Hospital de Viladecans.

Podeu recuperar l’atenció als mitjans de comunicació a través del següent enllaç de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wQITxNSc9Us

El CAP de l’Ametlla de Mar impulsa una diagnosi de salut comunitària

L’equip d’atenció primària (EAP) del CAP de l’Ametlla de Mar i l’ajuntament del municipi estan impulsant un estudi diagnosi per a la millora la salut i el benestar de la comunitat local.

En aquest sentit, s’ha posat en marxa el procés de diagnosi de salut comunitària, una oportunitat per a que els habitants de l’Ametlla de Mar expressen les seues opinions i preocupacions sobre la salut del municipi. Així mateix, es busca consensuar les accions necessàries per a abordar els reptes identificats i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Amb l’objectiu de fomentar una participació àmplia i representativa, es demana a la ciutadania que ompli una enquesta en línia, disponible a través del següent enllaç: https://etceteres.typeform.com/lametllademar. Aquesta enquesta és una eina fonamental per recopilar dades rellevants que contribuiran al desenvolupament del diagnòstic de salut del municipi.

La metgessa Núria Manchó, directora del CAP de l’Ametlla de Mar, explica que “aquest procés ha de servir per a conèixer la situació actual de salut i benestar de la població i consensuar els principals reptes i actuacions necessàries per a assolir un municipi més saludable. S’espera que la participació activa dels residents siga clau per a l’èxit d’aquesta iniciativa, per això animem tothom a respondre l’enquesta”.

Per a més informació sobre el procés de diagnosi de salut comunitària es pot contactar amb el CAP o l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.