Salut amplia el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, les recomanacions de vacunació contra l’herpes zòster, i inclou la immunització del VRS

Salut amplia el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, les recomanacions de vacunació contra l’herpes zòster, i inclou la immunització del VRS.

 • S’introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip en infants entre 6 i 59 mesos
 • S’amplia la cobertura contra la malaltia meningocòccica en els infants als 12 mesos: se substitueix la vacuna actual contra la meningitis C per la vacuna contra la meningitis A, C, W i Y
 • A partir de la propera tardor, s’immunitzarà als nadons fins els 6 mesos contra el virus respiratori sincitial (VRS) per evitar les bronquiolitis i les seves complicacions
 • S’amplia la recomanació de la vacunació contra l’herpes zòster als adults a partir dels 90 anys, les persones amb herpes de repetició i en persones amb tracta

El conseller de Salut, Manel Balcells Díaz, ha presentat avui l’ampliació del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya, que està vigent des de finals de juny, acompanyat per la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas Peña, i del pediatrePepe Serrano Machuet, representant de la Societat Catalana de Pediatria al Consell Assessor de Vacunacions.

El conseller Balcells ha destacat que “l’ampliació de les vacunes té un cost pressupostari que ja tenim previst i és una mesura que suposa un gran benefici per als infants i també per a la gent gran, perquè és un increment de les millores del calendari vacunal que redueix de forma substancial els riscos i val molt la pena”. I ha afegit que “vull destacar que ho fem amb el consens i acord del Consell Assessor de Vacunacions i la Societat Catalana de Pediatria”.

El Departament de Salut començarà a vacunar els infants entre 6 i 59 mesos contra la grip durant la propera tardor, addicionalment a les persones a partir dels 60 anys i els menors d’aquesta edat amb condicions de risc com fins ara. La grip genera anualment un gran nombre de casos, especialment en població infantil. Tot i que habitualment en menors la mortalitat és mínima, aquesta malaltia produeix un nombre important de visites a centres de salut,hospitalitzacions i ingressos per les complicacions, especialment en els infants de menor edat.

Per evitar la malaltia en infants i les seves possibles complicacions, el mes d’octubre de 2022, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar la incorporació de la recomanació de vacunació contra la grip als infants d’entre 6 i 59 mesos de manera progressiva en les següents dues temporades. A Catalunya, per tal d’implementar la recomanació el més aviat possible, i amb el consens del Consell Assessor de Vacunacions, es vacunarà la propera temporada de vacunació antigripal a tots els infants entre 6 i 59 mesos.

Una altra de les novetats de l’actualització del calendari vacunal és que Catalunya incorporarà la vacunació contra la meningitis meningocòccica ACWY (MenACWY) als infants als 12 mesos en substitució de la vacuna contra la meningitis C. Amb aquesta mesura, es reforça la protecció dels infants contra la meningitis meningocòccica. L’any 2020, ja es va incorporar la vacuna MenACWY en els adolescents als 11-12 anys, així com tots els adolescents i joves fins els 18 anys no vacunats amb anterioritat, ampliant aquesta edat fins els 20 anys l’any 2022.

En els darrers anys, gràcies especialment a la incorporació al calendari de la vacuna contra la meningitis C, s’ha observat un descens sostingut de la malaltia meningocòccia, passant d’una taxa de 4,9 casos x 100.000 habitants l’any 1997 a 0,3 casos x 100.000 habitants l’any 2022. Tot i això, en els darrers anys, s’ha produït un increment de casos de malaltia meningocòccica per serogrups W i Y.

Tenint en compte la distribució de serogrups a Catalunya, el Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut va considerar adient incorporar la recomanació de substituir la dosi que actualment s’administra als 12 mesos de vacuna contra el meningococ C (MC) per la vacuna contra els meningococs A, C, W i Y (MACWY). Amb aquesta mesura, s’amplia la cobertura contra els diferents meningococs també als infants menors d’11-12 anys a Catalunya.

Aquestes dues incorporacions al calendari de vacunacions sistemàtiques suposen un avenç important en la protecció dels infants a Catalunya amb una despesa de 1,77 M€.

Com cada vegada que s’actualitza el calendari vacunal, les vacunes de nova incorporació s’administren a partir de l’entrada en vigor del nou calendari, sense efecte retrospectiu ni necessitat de vacunació de rescat, si no hi ha una situació epidemiològica que requereixi fer el contrari.

Immunització contra el virus respiratori sincitial (VRS)

Està previst que la propera tardor s’iniciï la immunització dels nadons fins els 6 mesos contra el virus respiratori sincitial (VRS). El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys.

Carmen Cabezas ha manifestat que “tots recordem com l’any passat vam tenir una onada molt alta de bronquiolitis i que va suposar un gran nombre d’ingressos. Normalment aquesta situació es produeix unes setmanes abans del pic de la grip i genera molta càrrega al sistema de salut, per la qual cosa serà important vacunar del VRS a la tardor i reduir aquesta elevada afectació”.

El VRS clínicament pot tenir diverses manifestacions, depenent de l’edat del pacient i del seu estat immunitari, generant des de quadres de vies respiratòries altes banals o inaparents tipus refredat comú, fins a episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants que solen ser més greus durant els primers mesos de vida i poden ser especialment importants en prematurs. S’estima que el VRS és el responsable d’un 50% del total de quadres de bronquiolitis i d’un 25% de les pneumònies en els menors d’un any.

La importància del VRS a l’edat pediàtrica rau en ser el causant de la majoria de les bronquiolitis i pneumònies dels infants per sota dels dos anys de vida. Es calcula que un 11-19% dels lactants patirà bronquiolitis el primer any de vida. Aquesta bronquiolitis ocasiona l’hospitalització d’aproximadament en l’1% dels casos. La mortalitat és inferior a l’1%, encara que en grups de risc pot arribar al 3%.

A nivell mundial, s’estima que el VRS causa prop de 34 milions d’episodis d’infeccions respiratòries agudes baixes en infants menors de cinc anys, la qual cosa representa al voltant de 3,4 milions d’hospitalitzacions per any. La incidència del VRS cursa amb un patró estacional d’octubre a febrer i és tan freqüent que la majoria dels infants ja s’ha infectat amb el virus aproximadament als 2 anys. El virus respiratori sincitial també pot infectar els adults.

Fins el 2023, no es disposava de cap mesura preventiva autoritzada per al seu ús a tots els nadons, i cal tenir en compte que el tractament per a la infecció per VRS és principalment de suport, i en casos més greus pot ser necessari el suport respiratori amb oxigen suplementari.

El 31 d’octubre de 2022, es va aprovar Nirsevimab (Beyfortus® d’ AstraZeneca AB i comercialitzat per Sanofi-Aventis S.A.) mitjançant revisió accelerada per l’EMA amb seguiment addicional i amb la indicació per a la prevenció de la infecció per VRS en infants durant la seva primera temporada del VRS. És un anticòs monoclonal humà d’immunoglobulina G1 kappa (IgG1κ) produït en cèl·lules d’ovari de hàmster xinès mitjançant tecnologia d’ADN recombinant. Segons les dades disponibles, Beyfortus® presenta un bon perfil de seguretat i mostra dades d’eficàcia de 75-80% en la prevenció de les infeccions de vies respiratòries inferiors (IVRI) per VRS.

Tenint en compte l’impacte de la infecció en els infants i de la disponibilitat d’un producte per a la seva prevenció, i després de la recomanació del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut, està previst que, a partir del mes d’octubre de 2023, s’iniciï la immunització amb Nirsevimab a tots els infants abans de la seva primera temporada de VRS per tal de protegir-los contra la infecció i les seves possibles complicacions.

Aquesta immunització està previst que es realitzi als centres d’atenció primària per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 i en els centres hospitalaris als que neixin entre els mesos d’octubre de 2023 i març de 2024 abans de l’alta hospitalària. També està previst immunitzar als infants d’alt risc davant la seva segona temporada.

Amb la inclusió de la immunització contra el VRS, Catalunya serà pionera a nivell global i suposa un esforç molt important en la prevenció de la infecció i les seves complicacions en els infants. La seva incorporació suposa una despesa de 14,1M d’€.

El pediatre Pepe Serrano ha mostrat la seva satisfacció pel fet que “totes les recomanacions que els professionals vam fer en el seu moment s’han tingut en compte. Com a membre de la Societat Catalana de Pediatria una de les nostres fites és vetllar per la salut dels nostres infants i, òbviament, incorporar noves vacunes millora la salut de la població infantil”.

Catalunya en aquests moments disposa d’un dels calendaris de vacunació més complerts que inclou recomanacions per a totes les etapes de la vida, i amb la inclusió de la incorporació de la immunització contra el VRS disposarà d’una de les recomanacions d’immunització més avançades a nivell global.

El calendari de vacunacions inclou les vacunes més adequades per a la situació epidemiològica en el moment més adient. És important recordar que les vacunes salven vides, i que s’estima que a Catalunya les vacunes de calendari cada any estalvien més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions. Per aquest motiu i per obtenir la millor protecció cal garantir que els infants, adolescents i adults rebin les vacunes i immunitzacions en el moment adequat segons les recomanacions.

Noves recomanacions de vacunació contra l’herpes zòster

D’altra banda, Catalunya ha estat pionera en els darrers anys en la implantació de mesures per a la protecció de malalties immunoprevenibles en les persones de més edat. En aquest sentit, l’any 2022 es va incorporar la vacunació contra l’herpes zòster. Aquestamalaltia té una incidència superior a partir dels 50 anys, i augmenta amb l’edat i amb algunes condicions de risc com la immunosupressió. Tot i que l’herpes zòster presenta una mortalitat baixa, pot produir complicacions com la neuràlgia postherpètica, la qual pot produir discapacitat i disminuir la qualitat de vida, provocantuna càrrega sanitària important, així com costos directes i indirectes.

Cal tenir en compte que les complicacions per un episodi d’herpes zòster són més freqüents i importants en les persones de més edat i, per aquest motiu, s’ha valorat ampliar la recomanació de vacunació a totes persones a partir dels 90 anys, les persones amb casos d’herpes de repetició i ampliar la recomanació davant de persones amb tractament immunosupressor. A més, amb l’envelliment de la població i l’augment de persones amb condicions de risc i comorbiditats, s’espera un augment de casos. Per aquest motiu, és important la prevenció dels casos mitjançant la vacunació.

Comença una formació pilot per a pacients i ciutadania per avaluar les tecnologies sanitàries i millorar el sistema de salut

Amb aquesta iniciativa, es vol potenciar la participació ciutadana per complementar la visió clínica i les dades basades en l’evidència.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha engegat una prova pilot de formació per a pacients i ciutadania en l’àmbit de l’avaluació de tecnologies sanitàries. La formació té per objectiu brindar formació a les persones usuàries dels serveis de salut –pacients, representants de pacients, familiars, cuidadors… – que col·laboren en els processos d’avaluació de tecnologies sanitàries (ATS), en els quals treballa l’Agència, per millorar el sistema de salut.

La formació ofereix l’oportunitat d’ampliar el seu coneixement sobre avaluació de tecnologies sanitàries a aquelles persones que participen en els processos d’ATS. Amb aquest curs, la voluntat de l’AQuAS és incloure altres perspectives per complementar la visió clínica i les dades basades en l’evidència. Des de l’AQuAS es considera que “la perspectiva del pacient i de les persones vinculades a la seva cura és molt necessària en l’avaluació; les seves experiències i vivències són molt importants per dur a terme una avaluació de tecnologies sanitàries integral”.

El curs, en marxa des de fa una setmana, s’emmarca dins del projecte impulsat pel Grup d’Interès de Pacients de la RedETS, la xarxa espanyola d’agències d’avaluació de tecnologies sanitàries, de la que l’AQuAS n’és membre. El contingut formatiu s’ha treballat de manera conjunta entre els i les professionals de les diferents agències d’avaluació i ja s’ha posat en marxa també en altres comunitats per part de les agències IACS (Aragó), SECS (Canàries) i Avalia-T (Galícia).

Aquesta primera edició, que servirà per avaluar la formació, té una durada de 30 hores i es podrà realitzar de manera asíncrona en un campus virtual fins a mitjans d’octubre. Un cop finalitzada la prova pilot, es definiran la resta d’aspectes per a la seva posada en marxa definitiva, oberta al públic.

Els temes del curs, tracten sobre l’avaluació de tecnologies sanitàries i el seu paper dins del Sistema Nacional de Salut (SNS), la participació de pacients i ciutadania en l’ATS, la investigació en salut i l’avaluació, els mètodes de recerca quantitativa i qualitativa i els aspectes pràctics de la participació de pacients i ciutadania en l’ATS.

Per aquesta formació pilot, l’AQuAS ha comptat amb la participació de persones de diferents associacions de pacients: el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya; l’Associació d’afectats d’Hipertensió Pulmonar; l’Associació catalana d’afectades i afectats de Fibromiàlgia i d’altres síndromes de sensibilització central (ACAF); l’Associació Catalana per a la Síndrome de Fatiga Crònica i altres Síndromes de Sensibilització Central: FM – SQM – EHS (ACSFCEM); la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls; l’ACLEG – Associació Catalana de Lupus; l’Associació Catalana d’Ostomitzats; l’Associació de Celíacs de Catalunya i la Lliga Reumatològica Catalana – Reu +.

Salut Pública aconsella extremar la prudència en el bany arran dels 17 ofegaments a platges i piscines d’aquest estiu

 • Banyar-se on hi ha socorristes, nedar en companyia, no entrar a l’aigua amb bandera vermella, supervisar sempre el bany dels infants i ensenyar-los a nedar són algunes de les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
 • Des de començament d’any hi ha hagut 28 ofegaments mortals, dels quals 17, més de la meitat, han tingut lloc durant els mesos de juny i juliol, segons dades de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses
 • El SEM ha recuperat el 84 % dels ofegaments que s’han produït a Catalunya aquest estiu.

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, fa una crida a extremar la precaució i la vigilància en el bany arran del nombre d’ofegaments a platges i piscines d’aquest estiu. Les recomanacions les fa coincidint, aquest 25 de juliol, amb el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments d’acord amb l’Organització de les Nacions Unides.

Sota el lema “Tothom pot ofegar-se, a ningú hauria de passar-li” es recorda que tothom hi està exposat, especialment quan el cos experimenta canvis sobtats de temperatura al entrar en contacte amb l’aigua freda, al submergir-se bruscament o si es realitza una activitat física excessiva. En aquest sentit, per gaudir d’un bany saludable i prevenir els ofegaments, l’Agència recomana seguir aquests consells:

 • Quan nedeu, feu-ho sempre en companyia d’altres persones.
 • Sempre que sigui possible, banyeu-vos en llocs on hi hagi socorristes.
 • No us banyeu si hi ha bandera vermella i respecteu sempre els advertiments dels socorristes.
 • Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l’aigua o mentre hi sou navegant o practicant esports aquàtics.
 • No entreu de cop a l’aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens.
 • Sortiu immediatament de l’aigua en cas d’indisposició.
 • Si patiu qualsevol malaltia per la qual feu un seguiment mèdic, i especialment si teniu una malaltia cardíaca o circulatòria, consulteu els professionals sanitaris sobre la idoneïtat de la pràctica del bany, la natació o altres activitats aquàtiques.

En el cas dels infants, la supervisió per part de les persones adultes és un factor fonamental per prevenir els ofegaments. Fins i tot quan els nens i les nenes saben nedar o estan familiaritzats amb l’aigua, cal una supervisió contínua per part d’una persona adulta durant el bany o el joc a la platja o la piscina: en el cas dels lactants i els infants més petits, cal mantenir-se sempre a una distància que permeti agafar-los allargant el braç mentre que, per supervisar el bany dels més grans, pot ser suficient que es mantinguin a l’abast de la vista.

Per això és convenient que totes les persones que han de tenir cura de la seguretat dels infants a la piscina i a la platja segueixin aquestes mesures de prevenció:

Consells de salut i seguretat infantil a la platja i a la piscina.

Consells de salut i seguretat infantil a la platja i a la piscina

Preneu consciència del risc

Els infants més petits estan exposats al risc d’ofegar-se encara que sàpiguen nedar.

Molts ofegaments infantils es produeixen a piscines, la majoria privades.

Eduqueu

Ensenyeu els infants a nedar.

Eviteu que els infants i els adolescents juguin a donar-se empentes a la vora de la piscina, a saltar l’un per sobre de l’altre, a enfonsar-se, a tirar-se en cadena pels tobogans, etc., i feu que respectin les normes de seguretat de les instal·lacions.

Protegiu

Assegureu-vos que una persona adulta responsable vetlli constantment per la seguretat dels infants mentre es banyin o juguin a prop de l’aigua.

No consumiu begudes alcohòliques i eviteu les distraccions (consultar el mòbil, llegir, etc.) mentre vigileu el bany dels infants.

Dediqueu l’atenció necessària per l’edat i les característiques dels infants: els més petits sempre a l’abast de la mà, els més grans sempre a la vista.

Reduïu el risc

No confieu la seguretat dels infants a les joguines inflables: les joguines no són embarcacions ni elements de seguretat.

Assegureu-vos que els infants que no saben nedar duguin posat un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.) adaptat a cada edat, que n’afavoreixi la flotabilitat i que ajudi a mantenir el cap fora de l’aigua en cas que hi caiguin.

Si viviu o passeu les vacances a un lloc amb piscina, assegureu-vos que cap infant hi pugui accedir sense anar acompanyats d’una persona adulta responsable. Si a la vostra llar disposeu d’una piscina, instal·leu-hi una tanca protectora al voltant.

Eviteu deixar joguines o altres objectes atractius dintre o als voltants de la piscina: els més petits podrien intentar agafar-les i caure a l’aigua.

El SEM ha recuperat el 84 % dels ofegaments aquest estiu

Des de l’1 de juny fins el 23 de juliol, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 119 persones per ofegaments produïts a les platges, piscines, rius i embassaments d’arreu de Catalunya.

En el 84 % dels casos atesos, el SEM ha pogut revertir l’ofegament a través de la posada en pràctica de reanimació cardiopulmonar, cosa que ha permès salvar la vida de la persona.

Del total de les 119 assistències per ofegament, el 34 % (40 assistències) han ocorregut a la Regió Sanitària de Barcelona, seguida de Tarragona amb un 30 % (36 assistències), Girona amb un 28 % (34 assistències), Catalunya Central amb un 3 % (4 assistències), Terres de l’Ebre amb un 2 % (2 assistències), Lleida amb un 2 % (2 assistències) i l’Alt Pirineu amb un 1 % (1 assistència).

El lloc on s’han produït més ofegaments és a la platja, amb 71, seguit de les piscines, on se n’han produït 39.

A data d’avui, el 37 % de les persones ateses per aquesta causa són menors de 18 anys.

A Catalunya, totes les defuncions per ofegaments són investigades per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), dependent del Departament de Justícia, Drets i Memòria. Des de fa anys, l’IMLCFC col·labora amb la Secretaria de Salut Pública i altres unitats del Departament de Salut en l’estudi de la mortalitat per causes externes i els seus determinants.

17 persones han mort ofegades entre juny i juliol

Les últimes dades registrades, corresponents als set primers mesos d’aquest 2023, mostren 28 casos de mort per ofegament, dels quals 20 són homes i 8 són dones. L’edat mitjana és de 56,8 anys, amb un interval entre els 2 i els 86 anys, i són majoritàriament de nacionalitat espanyola (17 casos), francesa (4 casos) i anglesa (2 casos).

Pel que fa a la distribució territorial, la demarcació de Girona és la que més casos ha registrat (10 casos), seguida de Tarragona (8 casos), Barcelona (6 casos) i Lleida (4 casos). D’aquest total de 28 casos, 17 –més de la meitat– han tingut lloc durant els mesos de juny i juliol. Es tracta d’una xifra molt elevada i preocupant, i més tenint en compte que encara queda per endavant molta temporada d’estiu, de platja i piscina.

65 ofegaments mortals cada any, majoritàriament homes majors de 75 anys

Entre els anys 2019 i 2022, l’ IMLCFC ha enregistrat un total de 260 defuncions per ofegaments no intencionals produïts a Catalunya, que representen una mitjana anual de 65 ofegaments mortals.

De manera semblant al que s’observa en altres causes de mort per lesions no intencionades, el nombre d’ofegaments mortals entre els homes gairebé quintuplica el que s’enregistra entre les dones (Taula 1). Així, entre 2019 i 2022 van morir ofegats a Catalunya 211 homes amb una edat mitjana de 55 anys, davant d’un total de 49 dones amb una edat mitjana de 60 anys. Un 10,0 % dels ofegaments mortals es van produir entre infants de 0 a 14 anys, mentre que un 28,5 % dels casos tenien 75 anys o més.

Tot i que, com mostra la Taula 2, el major nombre d’ofegaments mortals es va produir a platges i aigües naturals (176 defuncions, 67,7 %), els ofegaments mortals a piscines van ser particularment freqüents en el cas dels infants de 0 a 14 anys, entre els quals es van comptabilitzar 15 dels 47 ofegaments mortals a piscines enregistrats en el període d’estudi (57,7 % de les defuncions en aquest grup d’edat).

El període que va de maig a setembre i, especialment els mesos de juliol i agost, acumulen un nombre d’ofegaments mortals superiors al de la resta de mesos de l’any en el període d’estudi, amb un total de 111 defuncions entre aquests dos mesos habitualment més calorosos (42,7 % dels casos acumulats).

Dia Mundial de Prevenció dels Ofegaments

D’acord amb una resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides, cada 25 de juliol es commemora el Dia Mundial de Prevenció dels Ofegamentsamb la finalitat de conscienciar sobre la importància d’aquesta prevenció i de la necessitat d’impulsar accions multisectorials coordinades per millorar la seguretat a l’aigua i reduir el nombre de morts prevenibles.

S’estima que cada any moren ofegades a tot el món 236.000 persones, que representen una mitjana de 650 morts diàries o 26 morts cada hora. Els ofegaments mortals es produeixen a tots els països i poden afectar tothom, però cap persona hauria de morir ofegada perquè tots els ofegaments poden prevenir-se.

Taula 1. Nombre d’ofegaments mortals a Catalunya en el període 2019-2022, segons edat i sexe.

Homes

Dones

Total

0-14 anys

22

4

26

15-29 anys

18

0

18

30-44 anys

32

5

37

45-59 anys

34

12

46

60-74 anys

44

15

59

75 anys o més

61

13

74

Total

211

49

260

Taula 2. Nombre d’ofegaments mortals a Catalunya en el període 2019-2022, segons edat i lloc on es va produir l’incident.

Piscines

Platges i aigües naturals

Altres o no especificat

Total

0-14 anys

15

8

3

26

15-29 anys

0

16

2

18

30-44 anys

4

22

11

37

45-59 anys

4

35

7

46

60-74 anys

9

41

9

59

75 anys o més

15

54

5

74

Total

47

176

37

260

Taula 3. Nombre d’ofegaments mortals a Catalunya en el període 2019-2022, segons el mes i el lloc on es va produir l’incident.

Piscines

Platges i aigües naturals

Altres o no especificat

Total

Gener

1

8

2

11

Febrer

1

6

5

12

Març

2

4

1

7

Abril

3

3

2

8

Maig

4

14

2

20

Juny

3

22

3

28

Juliol

17

36

5

58

Agost

8

40

5

53

Setembre

3

25

5

33

Octubre

3

6

4

13

Novembre

1

1

3

5

Desembre

1

11

0

12

Total

47

176

37

260

Webs:

Es poden trobar més consells en relació a la seguretat a les platges iles piscines a Canal Salut i a Vídeosalut.

Els motlles EMMA Molds, un dels projectes presentats per l’AGAUR com a exemple d’innovació i amb més potencial de negoci

Els EMMA Molds, usats en l’àmbit de la recerca per analitzar mostres i per investigar patologies com el càncer, han estat desenvolupats per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l’Institut de l’Ebre gràcies al finançament rebut per part dels ajuts Llavor, que concedeix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

L’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha presentat els EMMA Molds com a exemple de projecte innovador i amb més potencial emprenedor. El projecte ha estat liderat pel Dr. Carlos López i la investigadora Esther Sauras, membres del Grup de Recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’IISPV (amb seu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta), juntament amb Francesc Besalduch i Rosendo Ferri, professors de l’Institut de l’Ebre.

Arran del projecte EMMA Molds, aquest equip ha desenvolupat un tipus de motlles de silicona que en l’àmbit de la recerca s’utilitzen per a l’anàlisi de mostres i per a investigar malalties com el càncer. Aquests motlles ajudaran a desenvolupar la tasca de forma més efectiva amb relació al cost les anàlisis de biomarcadors per al pronòstic o per a la resposta al tractament de patologies amb una elevada incidència a la nostra societat.

L’AGAUR ha presentat aquest projecte en el transcurs de l’acte de cloenda d’una formació en emprenedoria adreçada a professionals de projectes que, com el d’EMMA Molds, han estat finançats amb els ajuts Llavor que l’AGAUR concedeix. La formació l’ha impartit Tot Brands Consulting.

L’EMMA Molds és un dels 10 projectes seleccionats per l’AGAUR entre els 52 que han participat en aquesta formació per a ser presentats en aquest acte de cloenda sota la iniciativa batejada com a “DemoDay”.

Els EMMA Molds són una versió millorada dels motlles de silicona necessaris per a construir el que es coneix com a tissue microarrays o TMA (per les seues sigles en anglès), que, com explica el Dr. Carlos López, investigador principal del grup de recerca, “s’usen en l’àmbit de la recerca per a l’anàlisi de les biòpsies de pacients; per a fer-ho, les mostres es tenyeixen amb diferents líquids mitjançant una tècnica anomenada tinció immunohistoquímica”. I afegeix: “El disseny dels motlles permet que es puguen analitzar un nombre més elevat de mostres, i alhora ajuda a identificar de forma ràpida marcadors que indiquen el pronòstic d’una malaltia”.

Per la seua banda, Esther Sauras, jove emprenedora que també participa en aquest projecte, recorda que “els EMMA Molds, en haver estat subvencionats pels ajuts Llavor, han de contribuir a impulsar productes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu. A més, el projecte ha d’estar destinat al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips)”.

Investigadors del Grup de Recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’IISPV i professors de l’Institut de l’Ebre que han dut a terme el projecte EMMA Molds.

 

Reconeixements mèdics a l’HTVC als infants sahrauís del programa Vacances en Pau

Avui, professionals del Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta han fet una revisió a xiquets i xiquetes sahrauís que estan de vacances a les Terres de l’Ebre, gràcies al programa Vacances en Pau.

El projecte Vacances en Pau, organitzat per la Delegació del Front Polisario i les entitats solidàries amb el Poble Sahrauí a Catalunya, és un símbol de solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i un clam per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra.

Aquest projecte, on vora quatre-centes cinquanta famílies catalanes acullen a xiquets i xiquetes sahrauís durant els mesos d’estiu, donat que en els llocs on viuen les temperatures poden arribar a ser superiors als 50 graus, pretén oferir a aquests infants la possibilitat de viure una realitat diferent de la del seu lloc d’origen, així com de la possibilitat de conviure amb xiquetes i xiquets de Catalunya.

A les Terres de l’Ebre diverses famílies han acollit 9 infants sahrauís a través de l’Associació Terres de l’Ebre amb el poble Sahrauí – TEPS. La revisió a l’Hospital consta d’un reconeixement mèdic general que inclou una analítica d’orina per a veure l’estat de salut general i advertir valors alterats. També es pren la tensió i es fa una exploració per a comprovar la respiració pulmonar, l’estat de les mucoses orals, l’abdomen, pell, dents, etc. Posteriorment, si cal, es fa la derivació a una unitat específica.

L’Associació Terres de l’Ebre amb el poble Sahrauí – TEPS ha volgut fer un agraïment públic, a les seves xarxes socials, als professionals assistencials involucrats: “ens heu mostrat la part més sensible i humana per fer que les xiquetes i xiquets estesen tranquils i a gust en tot moment!”, i també a Salama, que els ha fet de traductor durant les visites fetes a l’HTVC. Salama és un noi que va venir a través del mateix programa fa anys acollit per una família d’Ulldecona i que en l’actualitat resideix a Terres de l’Ebre.

Recomanacions de llibres per a l’estiu del Club de lectura de l’ICS Terres de l’Ebre, impulsat pel Comitè d’Ètica Assistencial

La lectura amb profunditat d’obres relacionades amb la salut i l’atenció sanitària és útil per enriquir-se i poder comprendre el món i les persones que necessiten atenció. En aquest sentit, el Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa impulsa clubs de lectura anuals per als treballadors i treballadores de l’ICS a les Terres de l’Ebre.

De tots els llibres que s’han llegit durant els cinc anys de Club de lectura, el Comitè vol fer recomanacions per a l’estiu d’algunes de les lectures més interessants o que més els han agradat.

L’estiu que la mare va tenir els ulls verds. Tatiana Tibuleac (Barcelona: Amsterdam, 2022; traducció Corina Oproae)
L’Aleksy és un adolescent amb problemes mentals i té una mala relació amb la seva mare. Són immigrants polonesos que viuen a Londres i la mare li proposa passar l’estiu en un poblet del Nord de França per intentar reconciliar-se. El llibre ens parla de com les circumstàncies familiars poden contribuir al desencadenament de les malalties mentals, de la importància de parlar, de desfer malentesos, resoldre dubtes, manifestar estima, en definitiva, cuidar les xarxes de relacions.

 

La mort d’Ivan Illitx. Lev Tolstoi (Barcelona: Destino,2008; traducció de Victòria Izquierdo i Àngels Margarit)

És un dels imprescindibles d’un club de lectura de temàtica sanitària. La vida grisa del protagonista, centrada en el treball i en l’aparença, canvia sobtadament quan emmalalteix. Es pregunta quin sentit té (ha tingut) la seua vida. L’únic consol el troba en el seu criat, el qual, amb la seva presència, disponibilitat, compassió i l’aplicació competent de les cures, esdevé un model del que significa tenir cura.

 

Reparar els vius. Maylis De Kerangal (Barcelona: Angle Editorial, 2015; traducció de Jordi Martín Lloret)
Novel·la d’una forma meravellosa tot el procés d’un trasplantament: des de la vida truncada d’un adolescent vital, el patiment d’uns pares que reben la notícia de forma sobtada, el paper de tots els professionals implicats, la importància d’un organisme de coordinació, fins a l’esperança i l’alegria “mesurada” de qui rebrà l’òrgan.

 

La ley del menor. Ian McEwan (Barcelona: Anagrama,2015; traducció de Jaime Zulaika)
Adam Henry, un menor madur, testimoni de Jehovà, rebutja una transfusió de sang necessària per poder-li aplicar el tractament contra la leucèmia que pateix i sense el qual morirà. El cas arriba al Jutjat, però la deliberació és bioètica i les preguntes i els matisos cobren importància. Hi ha arguments i contra arguments, ciència i fe, principis i conseqüències.

 

L’esperit del temps. Martí Domínguez (Barcelona, Angle Editorial, 2019) i Mater. Martí Domínguez (Barcelona: Proa, 2022)Martí Domínguez és biòleg, periodista i un gran divulgador científic i aquest perfil es reflecteix en les seues obres i el fa molt adequat per a un club de lectura de temàtica sanitària. I per això en aquests cinc anys de trajectòria hem llegit dos dels seus molts llibres. En L’esperit del temps, es qüestiona la pretesa objectivitat de la ciència, basada en un fet real. El protagonista de la novel·la és un científic que es dedica a estudiar la puresa genètica. L’expulsió dels jueus de la universitat li permet tenir una posició destacada entre els intel·lectuals i científics nazis que legitimen des dels seus coneixements la selecció racial, la manipulació genètica i, en darrera instància l’holocaust. Després de tot, el 1973 a Lorenz li fou atorgat el premi Nobel de Medicina pels seus treballs sobre etologia.

A Mater es pregunta què és allò que ens fa humans. Planteja una distopia en què a les dones se les (se’ns) ha eximit de la “càrrega” de la procreació i reproducció, els embrions es gesten en uns biosacs i hi ha un protocol d’edició genètica que permet eliminar les grans malalties associades als gens i, fins i tot es poden seleccionar uns trets concrets per crear éssers amb unes característiques que els fan més aptes per a determinades tasques.

Inici de les obres d’ampliació del CAP l’Ametlla de Mar

Aquest dilluns, 17 de juliol, comencen les obres d’ampliació del centre d’atenció primària (CAP) l’Ametlla de Mar. L’ampliació comptarà amb una inversió prevista de 2.295.080,02 €, finançats amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration), i ampliarà en una superfície de 819 metres quadrats l’actual CAP, que ara com ara disposa de 7 consultes de medicina familiar i infermeria, 2 de pediatria i infermeria pediàtrica, 2 d’odontologia, 1 d’ASSiR i 1 sala polivalent.

L’ampliació del CAP l’Ametlla de Mar es realitzarà en un solar adjacent, de titularitat municipal, que albergarà tres plantes. L’actuació té com a objectiu principal traslladar al mateix centre el servei de rehabilitació ambulatòria per tal que les persones usuàries tinguin un únic punt d’atenció, a la vegada que es dona compliment al programa funcional d’aquest CAP.

A la planta baixa de l’edifici annex, amb un accés independent, hi haurà l’àrea de rehabilitació que inclourà dues consultes i un gimnàs amb una zona de boxes polivalents. La primera i segona planta albergaran 8 consultes polivalents per donar resposta a les noves necessitats d’Atenció Primària sorgides a partir de la incorporació dels nous rols professionals. A més, s’hi ubicarà una nova Aula d’Educació Sanitària que permetrà dotar d’espais per a la docència dels professionals del CAP.

Íngrid Roca, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, ha destacat que “és molt positiu que es continuïn concretant inversions en infraestructures molt necessàries per al territori, en aquest cas a l’Atenció Primària, amb les obres a l’Ametlla de Mar, a Roquetes i, properament, el consultori de Jesús”. Roca ha afegit que “aquesta ampliació del CAP l’Ametlla de Mar té com aobjectiu incrementar el nombre d’espais assistencials per a la població de referència present i futura, millorar l’espai de recepció i afavorir la línia de transformació que s’està treballant a l’Atenció Primària”.

 

Inici de les obres d’ampliació del CAP Roquetes

L’ampliació del CAP Roquetes té com a objectiu principal traslladar activitat de rehabilitació ambulatòria. Infraestructures.cat ha publicat l’anunci de licitació del nou Consultori Local de Jesús.

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per a l’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) Roquetes, al Baix Ebre. L’ampliació suposarà una inversió de 2.907.990,69 €, finançats amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration), i ampliarà amb una superfície de 1.068 metres quadrats l’actual CAP. L’ampliació té com a objectiu traslladar l’activitat de rehabilitació ambulatòria del CAP Baix Ebre i part de la rehabilitació ambulatòria de baixa i mitja complexitat de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC). S’espera que el nou espai pugui entrar en funcionament l’any 2024.

L’ampliació consistirà en un edifici annex a l’actual CAP Roquetes que constarà d’una àrea de recepció de 120 metres quadrats, una àrea tècnica de gairebé 600 metres quadrats que inclourà gimnàs, vestidors, 15 boxs de tractaments i fins a 8 sales, entre elles una d’hidroteràpia i, finalment, àrees de suport i de personal.

L’objectiu d’aquesta ampliació és traslladar l’activitat de rehabilitació ambulatòria de baixa i mitjana complexitat de l’HTVC al nou espai, amb la finalitat de destinar els espais actuals a activitats assistencials específiques d’un hospital de referència. A més, es pretén acostar aquests serveis als usuaris mitjançant una ubicació més accessible per a la població. Així mateix, aquesta ampliació permetrà traslladar l’activitat de rehabilitació del CAP Baix Ebre, que facilitarà poder destinar nous espais a consultes polivalents per dur a terme activitat assistencial de diferents serveis del territori.

Anunci de licitació de les obres del nou Consultori Local de Jesús

Infraestructures.cat ha publicat al portal de contractació pública l’anunci de licitació de l’execució de les obres de construcció del nou Consultori Local de Jesús, per valor d’1.766.676,65 € (IVA inclòs) i amb termini per presentar ofertes fins el 24 de juliol. Una vegada finalitzat aquest procés, es passarà a la fase d’adjudicació i, posteriorment, la d’inici de les obres.

La Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’HTVC porta a terme els primers casos de dissecció submucosa endoscòpica (DSE)

Aquest matí, el digestòleg de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Diego Álvarez de Sotomayor, ha realitzat els primers casos de dissecció submucosa endoscòpica (DSE) a la Unitat d'Endoscòpia Digestiva, acompanyat per la doctora Noriko Suzuki, que ha visitat l'HTVC. La Dra. Suzuki és una reconeguda experta en endoscòpia digestiva de l'Hospital St. Mark's de Londres, centre de referència mundial en el tractament de patologies digestives.

La DSE és una tècnica avançada inicialment desenvolupada al Japó per al tractament endoscòpic de tumors del tub digestiu en estadis precoços o en pòlips grans. "Suposa un avenç significatiu en el tractament d'aquestes lesions, ja que permet ressecar-les i extreure-les en bloc del tub digestiu sense fragmentar-les. Això permet aconseguir un diagnòstic anatomopatològic més precís, un fet que augmenta les taxes de curació i, en la majoria dels casos, evita la necessitat d'un tractament quirúrgic major", explica el Dr. Álvarez de Sotomayor.

“La visita de la Dra. Suzuki es veurà complementada amb l’estada d’un mes al Japó que farà el Dr. Álvarez de Sotomayor, al mes d’octubre”, comenta Margarita Villar, cap del Servei de l’Aparell Digestiu de l’HTVC, per a visitar els professors Toyonaga, Hayashi i Saito, eminències mundials en aquesta tècnica. L’objectiu és poder incorporar la DSE a la cartera de serveis de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i oferir-la als pacients a partir del 2024.

Maria José Rallo, directora de l’HTVC, manifesta que des de la direcció del centre es dona “el màxim suport a la millora continua i al doctor Álvarez per impulsar aquesta tècnica via endoscòpica per a resoldre un pòlip o càncer precoç sense cirurgia oberta. És una tècnica molt menys traumàtica per al pacient, el nostre objectiu és precisament aquest, millorar la seua experiència i estada a l’Hospital”.

Al Japó es tracten 80.000 casos anualment amb aquesta tècnica, amb els anys s’ha demostrat que millora l’experiència del pacient i la seguretat per ser una prova més àgil i menys invasiva. De fet, la majoria dels pacients poden marxar a casa el mateix dia.

A causa de la complexitat de la tècnica i la seua pronunciada corba d’aprenentatge, a Catalunya i l’Estat espanyol encara hi ha pocs centres que ofereixin aquesta modalitat de tractament perquè encara hi manquen professionals capacitats per a ensenyar-la.

Presentació dels projectes ebrencs a les jornades de treball de l’Agència d’Atenció Integrada Salut i Social

Les jornades tenen com a objectiu posar en comú els principals projectes de l’Agència d’Atenció Integrada Salut i Social.

Professionals de l’Equip d’Atenció Primària d’Amposta, de l’ICS Terres de l’Ebre i de l’Equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament d’Amposta, van presentar aquest dilluns 10 de juliol el Model d’Atenció Integrada d’Amposta, Salut + Social, l’Escola del Cuidar i la Gestora de Casos Dual, que s’està desenvolupant a la capital del Montsià i que és ja un referent per al sistema de salut públic a Catalunya.

La presentació va tenir lloc en una sessió de treball interna, organitzada pel Departament de Salut i el Departament de Drets Socials, sobre aprenentatges compartits entre els territoris de desplegament de l’atenció integrada social i sanitària (AISS) en l’entorn comunitari i domiciliari, que va tenir lloc a Barcelona, amb l’objectiu de compartir aprenentatges i bones pràctiques entre la comunitat de líders dels diferents territoris de desplegament, així com compartir elements claus d’èxit en algunes àrees específiques de les experiències d’AISS.

El projecte Salut + Social pretén afavorir la qualitat de l'atenció social i sanitària i el seguiment que s'ofereix a les persones amb malalties cròniques avançades i altres patologies d'alta dependència, mitjançant la promoció de la comunicació entre els sectors social i sanitari.

El projecte Salut + Social es va posar en funcionament el 2014. Amb l’ajuda d’una app desenvolupada per la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre, es posa en contacte el centre d’assistència primària i els serveis socials bàsics de l’Ajuntament d’Amposta per garantir l’atenció més adient a les persones usuàries —amb perfil de malaltia crònica avançada i altres patologies d’alta dependència— i les seues persones cuidadores.

Els i les professionals, a banda de compartir dades i agilitar gestions mitjançant l’app, disposen d’un servei de missatgeria que garanteix la comunicació a l’instant. Però, a més, s’han format comissions de treball que han permès funcionar com un sol equip que atén a la persona en diferents necessitats i s’han pogut conèixer entre ells, cosa que abans no passava.

Amb aquesta forma de treballar, es pretén crear un procés específic d’atenció i integral a les demències, ictus i patologies amb elevada dependència; fer prevenció; evitar duplicitats i contribuir a la sostenibilitat dels sistemes, entre d’altres.

Pel que fa a l’Escola del Cuidar és un projecte que es va posar en marxa el 2018 i en què treballen conjuntament l’atenció primària, els serveis socials bàsics i l’associació de familiars d’Alzheimer del Montsià. Posa l’accent en formar, acompanyar i tenir cura de les persones cuidadores de persones diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu i moderat.

Finalment, en la Gestora de Casos Dual, la gestora de casos del CAP i la treballadora social referent de l'Ajuntament promotores són les que condueixen i ajuden la resta de professionals per tal que segueixin aquest model de treball integrat, també actuen d’enllaç i intenten potenciar aquesta integració.

El Govern de la Generalitat va aprovar al mes de març de 2023 impulsar el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària a Catalunya amb l’objectiu d’atendre de la millor manera possible les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general, totes les persones amb necessitats complexes.

Aquest desplegament parteix de set experiències en què els sistemes social i sanitari ja treballen conjuntament per reforçar-los i, d’aquesta manera, serveixin de model a la resta de Catalunya, una de les quals és l’experiència de l’ICS Terres de l’Ebre i l’Ajuntament d’Amposta amb aquests tres projectes